Provincie Antwerpen laat leerlingen kennismaken met innovatief UNICEF-project.

Vijf leerlingen uit het Antwerpse Provinciaal Onderwijs werden geselecteerd om een UNICEF-project te bezoeken in Ivoorkust, waarbij klaslokalen worden gebouwd met bakstenen uit gerecycleerd plastic. Dit project wordt zowel inhoudelijk als financieel ondersteund door de provincie Antwerpen (Mondiaal Beleid). Vandaag, op 20 november – de Internationale ‘Dag van de Rechten van het Kind’ – start voor hen deze unieke ervaring.

Op 20 november start op de luchthaven van Zaventem een spannend vijfdaags terreinbezoek voor Mylla Silva Dosantos (avAnt), Sam Geutens (PITO Stabroek), Stien Moyson (PIVA), Nayan Rava Dechosta (PTS Boom) en Tiziri Tebani (PTS Mechelen). Zij kijken uit naar deze verrijkende beleving. Hun enthousiasme, leergierigheid en motivatie maakten hen de ideale kandidaten voor dit projectbezoek.

Na het uitzwaaien worden ze voor een kleine week, tot 25 november, ondergedompeld in de Ivoriaanse realiteit van het UNICEF-project dat kinderen toelaat les te volgen in klaslokalen opgetrokken uit gerecycleerd plastic. Ze zullen ontdekken hoe dit project inzet op armoedebestrijding, technische en economische vaardigheden, kwalitatief onderwijs, milieu, gendergelijkheid en zuiver water. Na terugkeer zal iedere leerling binnen de eigen school zijn medeleerlingen en leerkrachten informeren en sensibiliseren rond het UNICEF-project en de hieraan gekoppelde mondiale thematieken.

Focus op internationaal netwerken en delen van waardevolle expertises

Dit projectbezoek draagt positief bij aan de pedagogische visie van het Provinciaal Onderwijs Antwerpen waarin internationalisering en netwerking een centrale rol hebben. Via dit bezoek wil de provincie Antwerpen de leerlingen uit haar provinciaal onderwijs een goed en correct beeld bieden van wat zich wereldwijd afspeelt, en wat projectondersteuning in Ivoorkust betekent.

Tot en met 2025 investeert de provincie Antwerpen jaarlijks € 200.000 in het UNICEF-project dat kinderen toelaat les te volgen in klaslokalen opgetrokken uit gerecycleerd plastic. Voor deze legislatuur gaat het om een totaalbedrag van € 1.200.000. “UNICEF en Conceptos Plasticos, een sociale onderneming uit Colombia, bouwden in Abidjan een fabriek die werkgelegenheid en kennisdeling biedt aan vrouwen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden. Deze vrouwen verzamelen en verwerken plastic afval dat wordt gerecycleerd tot duurzame bouwstenen, die vervolgens worden gebruikt voor de bouw van klaslokalen. De deelnemers aan dit project beschikken over waardevolle expertises en kijken er naar uit dit met de leerlingen te delen”, meldt Christèle Devos, algemeen directeur van UNICEF België.

“Het is sterk dat dit projectbezoek start vanuit twee beleidsdomeinen die elkaar hierover vinden, namelijk Mondiaal Beleid en Onderwijs. Deze overkoepelende samenwerking leidt niet alleen tot sterke resultaten, maar is ook een belangrijk aandachtspunt binnen de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), die een rode draad vormen bij beleidsbeslissingen van de provincie Antwerpen. Zo wordt via dit bezoek ingezet op SDG1-geen armoede, SDG 4-kwaliteitsonderwijs, SDG 5-gendergelijkheid en SDG 13-klimaatactie. Ik hoop dat deze uitwisseling de start betekent van een blijvende connectie en dat dit een leerrijk proces wordt voor alle betrokkenen”, besluit gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor zowel Mondiaal Beleid als het Provinciaal Onderwijs Antwerpen.

Tot slot deelt de provincie Antwerpen de kennis uit dit bezoek ook graag met het brede publiek. ATV reist mee voor het maken van een reportage, binnenkort te zien op deze regionale zender.

Foto: Copyright: Provincie Antwerpen