Gemeenten die ter voorbereiding van de nieuwe legislatuur gemeentewegen onder de loep willen nemen, kunnen intekenen op het nieuwe provinciale onthardingstraject

Tijdens het begeleidingstraject ‘Gemeentewegen onder de loep’ krijgen 5 gemeenten de kans om in 6 stappen aan een prioriteitenlijst voor het ontharden van hun verharde gemeentewegen te werken. Daarna zijn ze klaar om aan de slag te gaan. Het grootste deel van de kosten neemt de provincie voor haar rekening via een subsidie aan vzw Breekijzer.


De verhardingsgraad in de provincie is met 17,3% erg hoog. Als we alle gemeentewegen in onze provincie achter mekaar zouden leggen, dan komen we ongeveer in Jakarta (Indonesië) uit. Gedeputeerde Jan De Haes ziet kansen in deze situatie om het provinciaal grondgebied klimaatrobuust te maken: “Als we wegen in onze gemeenten niet enkel zien als manieren om veilige verplaatsingen mogelijk te maken, maar ook als extra ruimte voor water, verkoeling, schoonheid, ontmoetingsplekken en speelruimte, dan kunnen wegen bijdragen aan een beter leven. Ontharding is dus een middel, geen doel op zich waarbij we iets winnen in plaats van weg te nemen.”

Ook de geesten ontharden

Uniek aan de aanpak en de sessies is dat planners, uitvoerders en bestuurders van elk lokaal bestuur samen werken aan de potentienota. Zo veranderen we de mindset van iedereen die betrokken is bij de (her)aanleg van wegen in de gemeente. Het eindrapport omvat een reeks kansrijke stratenclusters die geschikt zijn voor ontharding, zowel bij quick wins als bij een totale heraanleg. Daarnaast staan algemene aanbevelingen om een onthardingsreflex structureel te verankeren in de onderhoudscyclus van de wegen. Een perfecte uitgangspositie voor de volgende legislatuur.

Nieuwe lichting
In 2023 namen Essen, Hulshout, Lier, Sint-Katelijne-Waver en Wommelgem al deel aan de eerste editie van het begeleidingstraject. In 2024 krijgen nog eens 5 gemeenten de kans om met de steun van de provincie deel te nemen. Ze kunnen zich tot en met 18 maart inschrijven. Alle informatie over het initiatief vind je op de website van Plan Vandaag, waarop alle klimaatacties van de provincie netjes gebundeld staan.

Foto: ©Pieter Vandenhoudt