Goed nieuws: het cultureel-erfgoedproject ‘Schafttijd. Getuigenissen over de lunchpauze op het werk’ werd goedgekeurd door de Vlaamse overheid.

Hoewel er niks alledaagser is dan de lunchpauze, weten we er nog weinig over. Amsab-ISG gaat met een project rond schafttijd de uitdaging aan om zicht geven op de invulling van de middagpauze van de werkende mens in het verleden en vandaag.

Het project bestaat uit de inventarisatie, registratie en duurzame bewaring van de in het verleden verzamelde getuigenissen rond schafttijd, en het verzamelen en registreren van verhalen die de lacunes in dit erfgoed dichten. Boeiende podcasts ontsluiten de getuigenissen voor het publiek. Op metaniveau focust dit project op zowel het potentieel als de problematiek van mondelinge getuigenissen in de collecties van de diverse erfgoedinstellingen.

Het project start op 1 maart 2021 en wordt uitgevoerd in samenwerking met FARO, Industriemuseum Gent, Centrum Agrarische Geschiedenis Leuven, Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Kusterfgoed, Riolenmuseum Brussel en Werkplaats Immaterieel Erfgoed, met de steun van de Vlaamse Overheid.

Foto: www.amsab.be