Midden 19de eeuw beslisten de bestuurders van ons land dat de Kempische heidegronden omgezet moesten worden in bos-en landbouwgronden.  Ook de toenmalige Koning Leopold I en zijn zoon  Filips , Graaf Van Vlaanderen stapten mee in het ontginningsproject. Beiden kochten tussen 1844 en 1880 veel gronden in de regio Geel-Retie. De opbrengst van de gronden was velerlei : landbouw , witzandwinning , bosbouw en jacht. In de jaren 1950 werden de koninklijke gronden systematisch verkocht. Een groot deel werd in het kader van de reconversie van de landbouw uitgebouwd tot het “ Kempisch Domein “ met modelboerderijen voor melkveehouderij.

Het project Koninklijke Kempen heeft tot doel deze geschiedenis uit te spitten.  Twee organisaties , Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Stuifzand ( een samenwerkingsverband van 7 Kempense gemeenten rond erfgoed) + een aantal partners zetten er hun schouder onder. Over de grenzen heen de geschiedenis terug in kaart brengen. Streekidentiteit in het kader van plattelandsontwikkeling. Het dossier bevat al een tiental plannen en provinciaal gedeputeerde voor plattelands-en dorpsbeleid Kathleen Helsen besprak er enkele van.  Zo komt er een boek , een database , een educatief luik , belevingsmomenten en een koppeling naar toerisme.

Jan De Haes , provinciaal gedeputeerde voor regionale landschappen en toerisme benadrukte het groot toeristisch potentieel van deze streek. Hij deed dit op een plastische manier met zijn verwijzing naar” Plek , Plan , Plak”. Plek , deze is uniek . Een plan , wat te doen op recreatief gebied en plak ,het verhaal moet blijven plakken bij de mensen.

Er is al heel wat werk achter de schermen gebeurd maar vanaf nu gaat men actief op zoek bij de mensen en bedrijven om nuttige informatie. De oproep komt er door middel van een folder die de mensen in de regio in de bus krijgen. Men zoekt foto’s , verhalen , voorwerpen en documenten die iets vertellen over dit gebied en zijn koninklijk verleden.

Namen als Prinsenpark ( Retie) Koningshoeve ( Geel) of De Graaf ( Retie) verwijzen nog naar de link tussen Kroon en de Kempen.

Tekst en Foto’s: A. Charrin