Het wijkteam van de Junostraat ging gisteren een kijkje nemen bij een stelling die op het voetpad was opgesteld en enkele parkeerplaatsen zou innemen. Ter plaatste stelde het team vast daar voor de stelling geen vergunning was afgeleverd. Meer nog, de stelling van zo’n tien meter hoog en op vier wielen was niet verankerd aan de voorgevel van het gebouw en twee werkmannen stonden zonder een zekering op hoogte te werken.

De politie maande de heren aan om naar beneden te komen en de stelling af te breken. De werken moesten meteen stoppen. Het bevel van de officier op het terrein werd genegeerd en op hoogte bleef verder gewerkt worden. De politie lichtte enkele andere opties toe om de werken te stoppen maar toen keerde de verantwoordelijke op zijn stappen terug en konden de werkmannen veilig naar beneden komen. De stadsingenieur kwam ter plaatse de situatie mee inschatten. Na gepalaver werd de stelling afgebroken.

Er zijn verschillende processen-verbaal opgesteld voor onder meer openbare veiligheid, het gebrek aan een vergunning, de privatisering van de openbare weg omdat ze daar ook hun voertuigen en werkmateriaal plaatsten en voor het hinderlijk parkeren.

Foto: www.politieantwerpen.be