Het pilootproject stedelijke logistiek via binnenvaart start aan het Asiadok. De tijdelijke maatschappij AMB zal daar een terrein uitbaten om palletten met bouwmaterialen over het water te vervoeren. Met dit pilootproject van 1 jaar wil de stad kennis en inzichten verwerven, in afwachting van een meer permanente infrastructuur en los-en laadkade.
 
De bouwsector en stedelijke distributie creëren enorm grote volumes aan logistiek transport in de stad. Dat materiaal wordt momenteel nog steeds overwegend getransporteerd via de weg. De binnenvaart kan in een aantal gevallen een oplossing bieden. Omdat er aanzienlijk meer vracht op een schip past, kunnen op korte tijd grote volumes vervoerd worden.
 
Pilootproject
Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Bedrijven kunnen een belangrijke rol opnemen om de mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid in de Antwerpse regio te verbeteren. Het is fijn om te zien dat zoveel ondernemers meedenken. We selecteerden nu dit pilootproject, met de bedoeling later nog meer projecten en locaties voor stadslogistiek voor stadsdistributie op te starten.”
 
Een jaar geleden lanceerden Slim naar Antwerpen en AG VESPA een oproep voor dit pilootproject aan het Asiadok. Uit de inzendingen is de tijdelijke vennootschap AMB (Antwerpen Multimodale Bouwlogistiek) geselecteerd, die speciaal voor dit project werd opgericht door Blue Line Logistics en bouwmaterialenhandelaren J. Janssens & Zonen en De Rycke Gebroeders nv. Zij dienden een kwalitatief en geïntegreerd plan van aanpak in. Binnen AMB zal Blue Line Logistics zorgen voor de aan- en afvoer van goederen via de waterweg naar de overslagplaats. Bouwmaterialenhandelaren J. Janssens & Zonen en De Rycke zorgen voor de flow van bouwmaterialen, het beheer van de voorraad ter plaatse en de levering naar de nabijgelegen werven. Daarnaast willen zij ook bouwafval afvoeren.
 
De projectlocatie is een terrein van 4.000 m² aan het Asiadok dat door Havenbedrijf Antwerpen werd overgedragen aan AG VESPA. “Wij gaan dit terrein inrichten voor het overslaan en stockeren van bouwmaterialen. Wij zullen omheiningen en verharding voorzien. Dat maakt deel uit van het experiment”, zegt Antoon Van Coillie van Blue Line Logistics.“Graag betrekken we ook andere bedrijven bij de realisatie van dit project. Maar iemand moet de eerste stap zetten en tot actie overgaan. Er wordt zoveel gesproken over stadsdistributie, maar wij willen dit effectief doen”, zeggen Jos Janssens en Jo De Rycke.
 
“In september zullen we van start gaan. Eens we bezig zijn, zullen we alle bewegingen analyseren en aan de stad Antwerpen en AG VESPA rapporteren, zodat zij kunnen evalueren of dit een haalbare kaart is. De site aan het Asiadok is alleszins een geschikte hub voor noordelijk Antwerpen”, besluiten Janssens, De Rycke en Van Coillie.
 
Innovatieve stadshaven
Het pilootproject kadert in een stadsproject. De stad wil van de noordoostkant van het Eilandje en het aansluitende Steenborgerweert een innovatieve stadshaven maken, om de bedrijvigheid te behouden en verder te stimuleren. De zone omvat de Asiadok-Oostkaai, het Kempeneiland en het Mexico-eiland. Steenborgerweert ligt aan de andere kant van de Noorderlaan tussen de Ijzerlaan en het Albertkanaal. De zones zijn zeer divers qua uitstraling maar hangen functioneel en geografisch aan elkaar. Ook een verhoogde interactie tussen land en water speelt een grote rol, net als het inspelen op de mogelijkheden van de nieuwe tramlijn.
 
AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de ontwikkeling van de innovatieve stadshaven.