Jan Knudde interviewt deze hoogleraar psychologie en psychoanalyse. Schrijf je snel in als je het interview met deze ‘autoriteit’ inzake psychosociale problemen wil bijwonen.

Onderwijsstraat 17, 8370 Blankenberge
woensdag 8 maart 2017 van 20:00 tot 20:00
€ 2 (Basisprijs: € 2.00; Niet-leden: € 5,00; -26-jarigen: € 2)
e-mail: blankenberge@bibliotheek.be
tel.: 050 41 59 78
website: http://bibliotheek.blankenberge.be
Paul Verhaeghe werd in 1955 geboren in Roeselare. Hij studeerde in 1978 af als licentiaat in de psychologie aan de Rijksuniversiteit Gent. In 1985 doctoreerde hij aan diezelfde universiteit met een verhandeling rond het onderwerp ‘hysterie’. Paul Verhaeghe behaalde een speciaal doctoraat in psychodiagnostiek in 1992. In datzelfde jaar werd hij hoofddocent en vier jaar later gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij doceert klinische psychodiagnostiek en genderstudies.
In 1998 schreef hij ‘Liefde in tijden van eenzaamheid’. Dat succesboek bevat drie kritische verhandelingen over de hedendaagse seksuele verhoudingen tussen mannen en vrouwen. In acht talen vertaald werd het een internationaal succes. Aan de geactualiseerde versie van 2011 werkte Erwin Mortier mee.
Paul Verhaeghe nam in zijn boek ‘Het einde van de psychotherapie’ (2009) krachtig stelling tegen de veronderstelling dat alle psychische problemen – ADHD, depressie, burn-out, persoonlijkheidsstoornis – ziektes zijn, of gevolgen van erfelijke afwijkingen die met medicijnen te bestrijden zijn. Praten in plaats van pillen, dat is zijn devies. Het boek pleit voor een andere kijk op de hedendaagse psychische problemen en een grondige herwaardering van de psychotherapie.
Zijn boek ‘Identiteit’ (2012) vestigde de aandacht op de groei van het aantal psychische stoornissen en het verband met maatschappelijke veranderingen. Nooit had de westerse mens het zo goed, maar nooit voelde hij zich zo slecht. Paul Verhaeghe klaagt er de neoliberale waanzin van onze ziekmakende prestatiemaatschappij in aan. Het is een pleidooi voor een ander sociaaleconomisch model.
Prof. Verhaeghe zette de denkoefening die hij maakte in ‘Identiteit’ verder in ‘Autoriteit’ (2015). In dit boek stelt hij dat heel wat huidige maatschappelijke problemen te wijten zijn aan de teloorgang van autoriteit. Dit komt voor in alle sectoren van het dagelijkse leven: opvoeding, onderwijs, politiek, religie, economie… Het werk biedt een alternatief voor de oude vormen van gezag, waar we niet naar terug kunnen. Paul Verhaeghe meent dat autoriteit noodzakelijk is. Hij pleit voor een horizontaal netwerkmodel en niet langer voor een verticale hiërarchische structuur.