De Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft gisteren een dertigtal patrijzen in beslag genomen in graslanden rond Houtem bij Veurne en De Moeren. De vogels werden zonder twijfel in gevangenschap gefokt ten behoeve van de jacht. Het uitzetten van wild is echter bij wet verboden. Patrijzen vallen onder het Jachtdecreet en kunnen wettelijk bejaagd worden van 15 september tot 15 november, maar enkel door jagers die aangesloten zijn bij een erkende wildbeheereenheid (WBE).

Vogelbescherming Vlaanderen heeft zich ondertussen bij het Parket laten registreren als benadeelde omdat deze illegale en verfoeilijke praktijken rechtstreeks haar statutaire beschermingsdoelstellingen raken.

De patrijs wordt in haar voortbestaan bedreigd en staat aangeduid als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst van Vlaamse broedvogels. Deze situatie is dus onhoudbaar: de Vlaamse overheid investeert enerzijds in een betere bescherming van deze zeldzame akkervogel, maar anderzijds laat diezelfde overheid er de jacht op toe. Dit is de puurste vorm van inconsequentie.

De discussie rond het afschaffen van de jacht op de patrijs laait opnieuw hoog op. Zowel voor natuurbeschermers als voor jagers is de vogel een symboolsoort. Een aantal volksvertegenwoordigers heeft een voorstel van decreet ingediend dat tot doel heeft de jacht op de patrijs te schrappen. Op 13 oktober aanstaande zal hierover gedebatteerd worden tijdens een hoorzitting in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams Parlement. Vogelbescherming Vlaanderen zal daar aan deelnemen. Als we de patrijs voor uitsterven willen behoeden, dan is er dringend actie nodig. Uitzetten van patrijzen is daarbij geen optie …

Foto: www.vogelbescherming.be