Niet alle wilde dieren krijgen de kans om waarlijk wild te zijn. Meer nog dan natuurlijke vijanden vormen stropers en illegale handel voor heel wat soorten een grote bedreiging. Nog al te vaak worden exotische dieren als huisdier gezien, worden ze uitgebuit voor entertainment of opgejaagd wegens vermeende geneeskundige krachten.

In het Wildlife Sanctuary in Vleteren krijgen wilde dieren een nieuwe kans.

Na een workshop wildlifefotografie door onze Afrikaspecialist Steven Andries bezoeken we op 4 juli in kleine groep het opvangcentrum en brengen we de opgedane kennis vanop veilige afstand in de praktijk.

Foto: www.zuiderhuis.be