RECUP is niet bestede tijd. Of in te halen tijd. Of lege tijd.
RECUP is terugverdiende gewerkte tijd.
RECUP is bijna taboe in deze tijd.
RECUP is een af en toe opduikend opzet – nu voor de vierde keer.
RECUP is opmerkelijk werk dat onopgemerkt dreigt te blijven.
RECUP is een vierdaagse viering van theatertekst in vele vormen.

Onder het motto …tijd voor een ander en tijd voor een andere tijd voor een ander en tijd voor een andere… focust RECUP vier dagen op tekst en tijd. 

Een taai cliché luidt dat een theatertekst lezen iets is voor acteurs en regisseurs. Gewone stervelingen raken al gauw het noorden kwijt, “met al die personages en regie-aanwijzingen…” Niets van waar, bewijst RECUP met een avond SamenLezen en een Toneelleesmarathon.

De Stadsnomaden trakteren u in tefrente soortementen Vlaams op een onvoltooide liefdesode, een kelderse poesjenellen-peepshow en een onderzoek naar oude Vlaamse volksliederen – door ‘Hollanders’, begot!

Moet er eigenlijk nog tekst zijn? Blijkbaar wel. Vele (jonge) theatermakers grijpen immers (opnieuw) naar tekst als begin- en ijkpunt. RECUP presenteert een tiental schrijvende makers en makende schrijvers. Ze delen prille teksten voor het eerst met publiek en experimenteren met nieuwe presentatievormen. 

Zuidpool — Lange Noordstraat 11 — 2000 Antwerpen — onthaal@zuidpool.be