Fietsen wint aan populariteit in de provincie Antwerpen. De provinciale Fietsbarometer noteerde in 2018 een stijging van maar liefst 14% tegenover 2017. Uit de tellingen blijkt ook dat de kloof tussen het aantal fietsers in stedelijk en landelijk gebied verkleind is. De opmars van de elektrische fiets en speed pedelec spelen hier zeker een rol in.
De provinciale Fietsbarometer van de provincie Antwerpen verzamelt objectieve informatie over fietsen en fietsroutes. Sinds 2015 telt de provinciale Fietsbarometer het hele jaar door fietsers. In 2018 ziet de provincie Antwerpen een stijging van 13,7% ten opzichte van 2017. “Een zeer grote stijging. In vergelijking met de start van de tellingen, merken we zelfs een stijging van 21,1% op. Dit betekent dat er de laatste vier jaar voor iedere vier fietsers een vijfde is bijgekomen”, vult Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit aan.
 
Vorig jaar merkte de provinciale Fietsbarometer nog een groot verschil op in de stijgingstrend in stedelijke en landelijke omgeving, waarbij er meer groei was in de stedelijke omgeving. Dit verschil is er in 2018 niet meer. “De opmerkelijke stijger is de fietsbrug over de Schelde in Bornem. Daar telde de provinciale Fietsbarometer 25% meer fietsers dan in 2017. Door de werken aan de Scheldebrug gingen mensen op zoek naar een alternatief voor de auto. Dit verklaart het zeer hoge aantal fietsers op deze locatie. Ook de fietsostrades scoren goed in 2018. In Kapellen (F14 Antwerpen-Essen) en Mechelen (F1 Antwerpen-Mechelen) stijgt het aantal fietsers met 20%, in Lier (F17 Boom-Lier) en Ramsel (F106 Lier-Aarschot) gaat het aantal fietsers omhoog met 16%”, geeft Luk Lemmens nog mee.

De meetfietser fietste voor de provinciale Fietsbarometer 4 030 kilometer van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk in alle gemeenten van de provincie Antwerpen. Momenteel scoren de fietspaden in de provincie Antwerpen gemiddeld 6/10. Er is vooral nog werk aan de winkel om het onvoldoende van het trilcomfort (4,5/10) weg te werken, door bijvoorbeeld goed onderhoud en de keuze van asfalt als verharding. In het gemengd verkeer halen de gemeenten en steden gemiddeld 3,9/10. Voornamelijk de hoge verkeersintensiteit en de hoge snelheid van het gemotoriseerd verkeer waarmee de fietser geconfronteerd wordt, verklaren dit lage cijfer voor gemengd verkeer. “Om dit slechte cijfer op te krikken, moeten we inzetten op autoluwere dorpskernen”, vult gedeputeerde Luk Lemmens nog aan.
 
BITS
 
Met de Fietsbarometer heeft de provincie Antwerpen een sterke en unieke tool voor Europa in handen. De nood aan fietsdata leeft in heel Europa want hoe begin je met het verzamelen van fietsdata, welke data is er beschikbaar, hoe kan je datasets samenbrengen en vergelijken maar ook hoe zet je deze fietsdata in bredere mobiliteitsvraagstukken in? In het BITS-project (Bicycles in Intelligent Transport Systems) binnen het Europees North Sea Regions Programma gaan de provincie Antwerpen, de stad Brugge en de onderzoeksinstelling Vives samen met nog negen andere partners uit Nederland, Duitsland en Denemarken op zoek naar een Europees gedragen antwoord op deze vragen. Naast het samenbrengen van alle beschikbare data in een Cycle Data Hub zullen ook nieuwe fietsgerelateerde  ITS-technologieën in pilootprojecten getest worden. De provincie Antwerpen zal een 3D camera testen waarmee ook het gedrag van de fietser geobserveerd en geanalyseerd kan worden.

Foto: Provincie Antwerpen