Voorwerp van opdracht
Het is een studieopdracht voor het ontwerp en de realisatie van groendaken en groene gevels voor het administratief centrum “den Bell”, gelegen aan het Francis Wellesplein 1 te Antwerpen.

De stad Antwerpen gaat op zoek naar een ontwerpteam dat het administratief centrum “den Bell” een groene invulling geeft. De stad wil in de binnenstad ruimte creëren voor groen en water. Daken kunnen in de stad een belangrijke rol spelen, zoals ruimte bieden voor groen en waterbuffering. Daarom wil de stad inspireren door zelf te experimenteren met eigen daken te vergroenen. Groendaken bieden tal van voordelen zoals wateroverlast verminderen bij hevige regenval, verkoeling bieden op warme zomerdagen en de stedelijke biodiversiteit verhogen.
Den Bell is het administratief centrum van de stad Antwerpen. Dit driehoekig gebouw met publiek toegankelijk binnenplein is de thuishaven van meer dan 2000 stadsmedewerkers. Via groenblauwe maatregelen wil de stad regenwater maximaal uit de riool halen en de wateroverlast in de wijk verminderen. Het binnenplein, dat tevens het dak van de ondergrondse parkeergarage is, biedt de stad het potentieel om te experimenteren met het vergroenen van publiek toegankelijke daken.

De stad is daarom op zoek naar een interdisciplinair ontwerp- en onderzoeksteam met ontwerpers, technische profielen en participatiespecialisten om samen een ontwerp op te maken en te realiseren. Het ontwerp moet volop inzetten op regenwaterbeheer en biodiversiteit alsook het verhogen van beleving van bezoekers en medewerkers van den Bell. Het team moet er mee voor zorgen dat den Bell de meest duurzame werkplek van Vlaanderen wordt!

Aanbestedende overheid
De aanbestedende overheid is de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer stad Antwerpen: 0207 500 123
Indiening van de aanvragen tot deelneming
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de aanvragen tot deelneming is dinsdag 12 januari 2021 om 9 uur. 
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification:https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393143  

Inlichtingen
Met vragen over deze oproep kan je terecht bij volgende contactpersonen:
Marianne Hubeau
T: 03 338 24 36 / 03 217 08 77
M: Marianne.Hubeau@antwerpen.be

Foto: www.agvespa.be