In 2018 kregen vijf academische kinderoncologische onderzoeksprojecten steun van zeven Fondsen tegen kinderkanker, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het ging om in totaal bijna 800.000 euro. Dit onderzoek kon er alleen komen omdat schenkers via hun ondersteuning de overlevingskansen van jonge kankerpatiënten willen verbeteren. De Stichting beheert meer dan 80 Fondsen voor medisch onderzoek, bijna de helft daarvan in het domein van kankerbestrijding.

In België worden elk jaar 400 nieuwe kankergevallen vastgesteld bij kinderen. Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak door ziekte bij kinderen ouder dan 1 jaar. De vaakst voorkomende kankers zijn leukemie, hersentumoren, lymfeklierkanker en solide tumoren zoals neuroblastomen. Bovendien is 90% van de kinderkankers toe te schrijven aan 60 verschillende pathologieën, waardoor elke kinderkanker per definitie een zeldzame ziekte is.

De afgelopen 40 jaar is er veel vooruitgang geboekt. Toch kan ongeveer 20% van de kinderen en tieners met kanker niet genezen worden met de huidige behandelingen. Zij overlijden aan hun ziekte. 40% ondervindt ongewenste gevolgen op lange termijn. Het is dus belangrijk om verder onderzoek naar kanker bij kinderen te doen om de overlevingskansen en de levenskwaliteit van deze jonge patiënten te verbeteren.

(Inter)nationale samenwerkingen
In dit domein is nationale en internationale samenwerking een must. Zo krijgen jonge patiënten toegang tot klinische studies en tot de beste en de meest vernieuwende behandelingen. In België kunnen dankzij BSPHO (Belgian Society for Pediatric Hematology and Oncology) kinderen en tieners in de 7 erkende centra in België die kinderen met kanker mogen behandelen, behandeld worden op dezelfde manier volgens internationale studieprotocollen. 

Via de Fondsen die ze beheert, speelt de Koning Boudewijnstichting een belangrijke rol voor kinderoncologisch onderzoek. Dankzij een samenwerking van zes Fondsen kan professor Alina Ferster onderzoek doen om de genezingskans te verbeteren bij kinderen met acute lymfoblastische leukemie die niet meer reageren op de behandeling of die hervallen zijn nadat de behandeling beëindigd werd. “De steun van deze Fondsen is onmisbaar. Dit academisch project wordt namelijk niet ondersteund door een farmaceutisch bedrijf of door een commerciële onderneming. Het zijn de medische teams die de nodige financiering moeten vinden voor deze studie”, zegt ze. Haar onderzoek krijgt steun van de Fondsen Simon Bauvin, Robert Brancart, Alberte Delferière, Christian Lispet, Rosa Meynen en Denise Raes.

Meer dan 6,5 miljoen euro onderzoekssteun
In 2018 hebben 52 van de 80 Fondsen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek die beheerd worden door de Koning Boudewijnstichting samen meer dan 6,5 miljoen euro toegewezen aan 60 onderzoeksprojecten op verschillende domeinen: cardiologie, oncologie, reumatologie, zeldzame ziekten en palliatieve zorgen. De onderzoekers die financiële steun kregen, werden op donderdag 4 april in de bloemetjes gezet tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking in het AfricaMuseum in Tervuren.

Foto & video’s: Koning Boudewijnstichting