Clavis Uitgeverij heeft twaalf goedlopende prentenboeken uit het Nederlandstalige aanbod uitgebracht in het Oekraïens. Hiermee komt de uitgeverij tegemoet aan de plots grote vraag naar kinderboeken in deze taal, als gevolg van de toestroom aan vluchtelingen. Tegelijk met de Oekraïense versie zijn deze titels ook verschenen in het Russisch. In het Arabisch, Turks, Roemeens, Spaans en Pools zijn al negentien titels beschikbaar sinds maart.

Kas op het potje, Anna in de klas of Rikki en zijn vriendjes: dit zijn slechts drie van de twaalf titels die nu ook toegankelijk zijn voor Oekraïense of Russische kinderen en hun familie. Het zijn boeken die dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen staan, en die het goed doen bij de Nederlandse en Vlaamse doelgroep.
 
Met dit aanbod in zeven verschillende talen wil Clavis Uitgeverij een brug slaan naar families met een migratieachtergrond. De boeken bieden een inkijk in onze cultuur, waardoor nieuwkomers, klein én groot, zich er eerder thuis zullen voelen.
 
Ook is uit onderzoek gebleken dat het stimuleren van meertaligheid op jonge leeftijd een positief effect heeft op de algemene ontwikkeling van het kind. Voorgelezen worden in de moedertaal is daarbij heel belangrijk. Want bij het voorlezen praat je ook over het boek en dat doe je nu eenmaal het gemakkelijkst in je eigen taal. Voor de duidelijkheid: dit staat het leren van het Nederlands niet in de weg.
 
Last but not least: met de prentenboeken in de eigen taal willen we nieuwkomers welkom heten in onze multiculturele samenleving. Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen Nederlands leert; deze boeken dragen ertoe bij om de overbruggingsperiode aangenamer te maken en vlotter te laten verlopen.
 
Print On Demand
De negentien titels in buitenlandse talen zijn beschikbaar via POD: Print On Demand. Deze technologie, die steeds meer in gebruik raakt, maakt het mogelijk om een boek op aanvraag te drukken. Bij de aankoop van een titel slaat de printer aan en even later rolt het gewenste exemplaar van de band. Zo zijn vraag en aanbod perfect op elkaar afgestemd.
 
Samenwerking met Oekraïense uitgeverij Art Books
Al enkele jaren brengt Art Books, een uitgeverij in Kiev, titels van Clavis Uitgeverij uit in Oekraïne. Wij helpen Art Books nu om boeken in het Oekraïens naar Nederland en Vlaanderen te brengen. Het gaat daarbij niet alleen om Clavis-titels, maar ook om originele Oekraïense boeken voor kinderen van de peuterleeftijd tot circa tien jaar. De opbrengt van de boeken gaat rechtstreeks naar Art Books.

Meer info over anderstalige prentenboeken bij Clavis via www.clavisbooks.com