Op donderdag 4 april reikte de Universiteit Antwerpen haar jaarlijkse eredoctoraten uit. Vier eminente wetenschappers en Denis Mukwege, Nobelprijswinnaar voor de vrede, werden voor het voetlicht gebracht. In zijn dankwoord riep Mukwege alle mannen wereldwijd op om hun verantwoordelijkheid op te nemen en een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen. De Universiteit Antwerpen reikt jaarlijks net voor de paasvakantie haar eredoctoraten uit. Tijdens die hoogmis van de academische wereld worden wetenschappers uit alle continenten in de bloemen gezet. De faculteiten brengen op die manier hulde aan excellente onderzoekers uit hun werkveld. Namens de universitaire gemeenschap reikt de rector ook elk jaar een eredoctoraat algemene verdiensten uit. Dat eredoctoraat algemene verdiensten ging dit jaar naar dr. Denis Mukwege. De Congolese chirurg en gynaecoloog richtte in 1999 het Panzi Hospital in Bukavu op. In dat ziekenhuis verzorgt en begeleidt hij slachtoffers van seksueel geweld. Samen met zijn medewerkers behandelde Mukwege reeds vele duizenden slachtoffers. Op 10 december 2018 kreeg Mukwege de Nobelprijs voor de Vrede.

Komaf maken met de stilte
Rector Herman Van Goethem dankte Mukwege uitgebreid voor zijn inzet voor de mensenrechten en wees er op dat de wereld nood heeft aan mannen en vrouwen zoals Mukwege. “Hij verheft zijn stem, hij spreekt met autoriteit, hij inspireert velen, zelfs met gevaar voor eigen leven. ” In zijn dankwoord richtte de Nobelprijswinnaar zich tot alle mannen wereldwijd. Hij vraagt hen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen. ”Voor alles moeten we komaf maken met de stilte. We moeten weg van de politiek van de ontkenning en de manipulatie.” Mukwege vraagt het Internationaal Strafhof ook om “creatief en innovatief” te zijn, om zodoende de daders van seksueel geweld tegen vrouwen te kunnen straffen.

Samen met de Congolese arts werden ook vier topwetenschappers uit verschillende domeinen gehuldigd.
–        De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie koos voor prof. dr. Mathias Dewatripont, verbonden aan de Université Libre de Bruxelles en erevicegouverneur van de Nationale Bank van België.
 
–        De Faculteit Geneeskunde en de Gezondheidswetenschappen ging voor prof. dr. Heidi Larson. Zij is verbonden aan de prestigieuze London School of Hygiene Tropical Medicine (VK) en een expert op het vlak van vertrouwen in vaccinaties. Larson is getrouwd met de Belgische arts Peter Piot.
 
–        Het eredoctoraat van de Faculteit Wetenschappen ging naar prof. dr. Jane Lubchenco, actief aan de Oregon State University (VS). Lubchenco is milieuwetenschapster en gespecialiseerd in onze oceanen en hoe we er op een duurzame manier mee moeten omgaan.
 
–        Prof. dr. Xavier Maldaque is de laureaat van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Hij is professor aan de Université Laval (Canada) en een wereldautoriteit wat betreft het gebruik van infrarood.

Foto & video’s: UAntwerpen