Wandelaars kunnen sinds deze ochtend een volledige lus van vijf kilometer maken via de nieuwe trage wegen die Hof ter Linden verbinden met Fort 5 in Edegem. De eigenaars van Hof Ter Linden (gemeente Edegem, Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos) hadden deze ambitie al van bij de aankoop en realiseerden al heel wat paden. Het laatste stukje werd recent aangelegd met steun vanuit het Interreg 2 Zeeën project Nature Smart Cities, waarin de Streekvereniging Zuidrand en provincie Antwerpen zich verenigen als partners. 

5 kilometer wandelplezier 

Sinds 2016 leggen gemeente Edegem, Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur & Bos – de 3 eigenaars van Hof Ter Linden – stap voor stap trage wegen aan tussen Hof Ter Linden en Fort 5. Eerste stap was de oostelijke wandel- en fietsverbinding tussen de Terlindenlaan en de Mgr. Jan van de Veldelaan. Vorig jaar werd ten westen van het park, tussen de Graaf de Granvellelaan en de Donk, een tweede wandelpad gerealiseerd. Nu is het laatste stukje, een vlonderpad van ongeveer 250 meter door een nat bos aan de westzijde van Hof Ter Linden, een feit.

Europees project tegen klimaatverandering 
De aanleg van dit pad werd mee mogelijk gemaakt vanuit het Interreg project Nature Smart Cities. Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor De Zuidrand, duidt het belang van dit project: “Het Nature Smart Cities project wil gemeenten tonen hoe ze groene infrastructuur (zoals trage wegen) kunnen inzetten om zich te wapenen tegen de klimaatverandering. Hiermee vangen we twee vliegen in één klap: we creëren nieuwe trage wegen en we helpen gemeenten zich te wapenen tegen de klimaatverandering. In de Zuidrand komen zeven nieuwe trage wegen, stuk voor stuk gezonde en veilige verbindingen die een waardevolle bijdrage leveren aan de biodiversiteit.”

“Nature Smart Cities is een Europees project dat een businessmodel wil opbouwen dat gemeenten in staat stelt om groene infrastructuur te realiseren. Want met meer groene infrastructuur kunnen gemeenten zich beter wapenen tegen de klimaatverandering. Het uitvoeren van demonstratieprojecten vormt een essentieel onderdeel van het project,” weet Bart Seldeslachts, voorzitter van de Streekvereniging Zuidrand. De aanleg van het vlonderpad in Hof ter Linden is de eerste verwezenlijking van zeven demonstratieprojecten in de Zuidrand. In de toekomst volgen nog tragewegenprojecten in Kontich, Hove, Lint, Aartselaar, Mortsel en Borsbeek. 

Om dit vlonderpad waar te maken, ontvangt de Streekvereniging Zuidrand een Europese subsidie van 50 000 euro via Interreg 2 Zeeën. De gemeente Edegem en het Agentschap voor Natuur en Bos dragen mee de kosten.

Ontsluiting van een prachtige parel

“Deze realisatie kadert in de uitvoering van het beheerplan voor Hof ter Linden. Dankzij de keuze voor een vlonderpad blijven de historische rabatten (verhogingen waar de bomen op groeien) intact en kan het bos toch toegankelijk gemaakt worden voor het publiek. De specifieke afwisseling van verhogingen en greppels zorgt voor buffercapaciteit van water. Dankzij dit laatste stukje wandelpad langs westelijke zijde van het kasteeldomein ontdekken onze inwoners binnenkort opnieuw een mooi en onbekend stukje van onze gemeente”, vertelt schepen Sofie de Leeuw. 

“Ik mag stellen dat we er sinds de aankoop van het domein in 2012 al goed in geslaagd zijn om de grandeur van het Hof Ter Linden terug in ere te herstellen. We investeerden samen met onze partners in de gebouwen, trokken horecapartners aan die het domein doen bloeien én tegelijk herstellen we de natuur, leggen we de paden op en rond het domein opnieuw aan, geven we de historische dreven opnieuw de plaats die ze verdienen en maken we er een groen domein van waar het goed vertoeven is,” besluiten Jan De Haes en Kathleen Helsen, gedeputeerden van de provincie Antwerpen en covoorzitters van Kempens Landschap.

Foto’s: Opening Hof Ter Linden met onder andere Philippe De Backer van Kempens Landschap, burgemeester Koen Metsu en schepen Sofie De Leeuw van Edegem en gedeputeerde Luk Lemmens – Copyright: provincie Antwerpen