Sinds woensdag 29 juli zijn er nieuwe en strengere richtlijnen van kracht rond het coronavirus. Ook voor sporters, sportclubs en medewerkers in de sportinfrastructuur zijn er aangepaste maatregelen.
We sommen de geldende richtlijnen hieronder op. Deze richtlijnen gelden alvast voor de volgende 4 weken (tot en met 26 augustus).
1.    Mondmaskers:
Het is voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen op het openbaar domein en publiek toegankelijk domein en alle situaties waar 1,5 m niet kan gerespecteerd worden. Plan je een bezoek aan onze stedelijke sportinfrastructuur, zowel indoor als outdoor, dan is het dragen van een mondmasker dus verplicht.
Dit geldt ook voor het personeel in de sportinfrastructuur.
Hierbij gelden slechts enkele uitzonderingen om de veiligheid van onze bezoekers te kunnen garanderen:
• redders hebben mondmaskerplicht, behalve als zij toezicht houden vanuit hun redderstoel en de afstand van 1,5 meter gevrijwaard kan blijven, zodat ze tijdig en helder verstaanbaar kunnen ingrijpen.
• onthaalmedewerkers in de sportinfrastructuren hebben mondmaskerplicht, behalve wanneer zij zich achter de voorziene plexiwanden bevinden, zodat zij u te allen tijde te woord kunnen staan.
• Lesgevers hebben mondmaskerplicht, behalve tijdens het lesgeven zelf en als er voldoende afstand gegarandeerd kan worden, zodat zij hun opdracht terdege kunnen vervullen. Voor en na de les dragen de lesgevers wel een mondmasker.
• voor sporters die komen sporten is het dragen van een mondmasker tijdens het beoefenen van hun sport niet verplicht, op voorwaarde dat de sociale afstandsregel van 1,5 meter gerespecteerd wordt. Dit geldt voor de outdoor atletiekpistes, zwembaden en sporthallen.
In de overdekte zwembaden draag je een mondmasker bij het binnenkomen tot aan het kleedhokje en bij het buitengaan vanaf dat je het kleedhokje verlaat.
In de openluchtzwembaden (Boekenberg en De Molen) volg je de richtlijnen ter plaatse. 
• Neem je eigen mondmasker mee, want zonder mondmasker zal je de toegang tot onze sportinfrastructuur ontzegd worden.
2.    Alleen contactloos sporten is toegestaan voor sporters > 18 jaar:
Sporten met meer dan tien meerderjarige personen is verboden.
Individueel (maximum met 10 personen) kunnen mensen in openlucht of indoor sporten. Altijd rekening houdend met de voorwaarden rond de sociale afstandsregel van 1,5m. Voor jeugdsporten blijven de geldende protocollen onverminderd van kracht.
3.    Individuele contactsporten (oa. Gevechtssporten) worden verboden voor iedereen: 
Het gaat om sporttakken zoals onder andere: Aikido, Amerikaans worstelen, American Kenpo, boksen,Braziliaans jiujitsu, capoeira, Daito Ryu Aiki Jujutsu, eskrima, freefight, hankido, hankumdo, hapkido, jiujitsu, judo, kajukenbo, karate, kempo, kendo, kenjutsu, kenpo, kickboksen, krav maga, kungfu, mixed martial arts, muay Thai, ninjutsu, nunchaku-do, pencak silat, schermen, Shaolin, sumoworstelen, taekwondo, tai chi, tai-jutsu, Tang Soo Do, thaiboksen, Wing Chun, worstelen, …
De stedelijke sportinfrastructuur kan niet gehuurd worden voor bovengenoemde activiteiten. Bij de reservatie en/ of start van de periode zal de huurder/ club moeten bevestigen dat hij hieraan voldoet.
4.    Een maximum van 50 personen < 12 jaar mag de volgende activiteiten bijwonen: • de activiteiten in georganiseerd verband (bv. trainingen), in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter; • de zomerkampen en -stages met naleving van de richtlijnen. 5.    Contactonderzoek in sportinfrastructuur: Er wordt voor alle sportactiviteiten bij aankomst/ vertrek aan de sportinfrastructuur een individuele registratie bijgehouden van de deelnemers die gedurende 4 weken wordt bijgehouden, zodat contact tracing mogelijk is. Ook clubs houden deze gegevens bij zoals bepaald in de richtlijnen van de stad Antwerpen, gedurende 4 weken. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Ze worden vernietigd na 4 weken en de bezoekers of deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. 6.   Cafetaria's sportinfrastructuur en stedelijke sportconcessies: In alle cafés en horecazaken en dus ook alle cafetaria’s van de stedelijke sportinfrastructuur en stedelijke sportconcessies, moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijde gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden bijgehouden. In restaurants en cafés en cafetaria’s wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot een strikt maximum aantal personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin. 7.    Avondklok: Er geldt een avondklok tussen 23.30 en 6.00 uur. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30 en 6.00 uur, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis…). Cafés en restaurants sluiten om 23 uur, dus ook de cafetaria’s van onze stedelijke sportinfrastructuur en stedelijke sportconcessies.  Ook onze sportinfrastructuur sluit ten laatste om 23 uur, zodat iedereen tijdig naar huis kan. Alle clubs die beschikken over een sleutelcontract, dienen hun leden hiervan op de hoogte te stellen en de nodige maatregelen te treffen. 8.    Evenementen en feesten:  Alle evenementen en feesten zijn ten strengste verboden. Dit geldt tevens voor sportevenementen. Heb je nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Stuur dan een mailtje naar sportclubadvies@antwerpen.be. Foto: www.sportingA.be