Vanaf de herfstvakantie kunnen fietsliefhebbers de nieuwe Kustroute verkennen. Deze 93 km lange fietsroute werd bewegwijzerd door provincie West-Vlaanderen, en is de eerste van acht nieuwe Vlaamse icoonroutes die tegen de zomer van 2021 worden uitgerold.

De nieuwe Kustroute vervangt de bijna 20 jaar oude ‘Kustfietsroute’ van Westtoer, en is tevens het startschot voor een make-over van het LF- of lange afstandsfietsnetwerk. Het LF-netwerk kwam bijna 30 jaar geleden tot stand op initiatief van de fietsersgemeenschap, en wordt tot op vandaag onderhouden door vrijwilligers van Grote Routepaden.

Met de omvorming van LF-netwerk naar icoonroutes volgt Vlaanderen de Nederlandse aanpak, waar recent de Maasroute, Zuiderzeeroute en Kustroute werden ingehuldigd, en andere routes op stapel staan. Ook in Vlaanderen gaat men in de toekomst voor minder icoonroutes, met meer tot de verbeelding sprekende thema’s. Die moeten de fietser helpen om door de bomen het bos te zien, en Vlaanderen op de kaart zetten als een bestemming voor meerdaagse fietsvakanties. De icoonroutes zijn daarmee complementair aan de knooppuntennetwerken die een referentie blijven voor kortere tochten.

De LF-bewegwijzering wordt tussen nu en het voorjaar van 2021 weggehaald. Vanaf januari zullen achtereenvolgens de Maasroute, de Frontroute, de Kempenroute, de Schelderoute, de Kunststedenroute, de Groene Gordelroute, en tot slot de Heuvelroute het licht zien. De lus van de Vlaanderen fietsroute, in geel, vormt de synthese, met een aparte bewegwijzering. Onderstaande kaart geeft een voorproefje. De trajecten van de verschillende routes worden in de komende maanden vrijgegeven.

Foto: www.groteroutepaden.be