Vanuit de Erfgoed Deal komt 450.000 euro van het Rijk beschikbaar voor het project ‘Waddenkust K(l)eigoed’ in Friesland. In dit project wordt erfgoed ingezet voor het in goede banen leiden van de effecten van krimp in de gemeenten Noardeast Fryslân en Waadhoeke. Het is de bedoeling dat vier tot zes leegstaande karakteristieke panden in het Waddenland worden verbouwd tot hoogwaardige overnachtingsaccommodaties.

“De panden blijven zo behouden en ze leveren een bijdrage aan de toeristisch-economische ontwikkeling van het gebied,” aldus de Friese gedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) voor cultureel erfgoed en archeologie. Hij heeft ook het project Holwerd aan Zee in zijn portefeuille. “De bijdrage bestaat uit slimme groei, waarbij ingezet wordt op cultuurtoerisme dat bijdraagt aan leefbaarheid, omgevingskwaliteit en seizoensverlenging. De financiële bijdrage vanuit de Erfgoed Deal maakt het mogelijk om op korte termijn met de uitvoering van dit project te beginnen.”

Jury beoordeelt plannen van dorpen
Initiatiefnemer provincie Fryslân en de samenwerkende gemeenten Noardeast Fryslân en Waadhoeke kiezen hierbij voor een aanpak van onderop. De komende maanden benaderen zij acht dorpen met het verzoek om een plan in te dienen. Een onafhankelijke jury kiest vervolgens welke vier tot zes plannen subsidie krijgen en kunnen worden uitgevoerd. De aanpak krijgt een plek in het programma van de Landschapstriënnale 2023 die langs de Waddenkust zal worden gehouden. Met de provinciale en gemeentelijke bijdragen is er in totaal voor Waddenkust K(l)eigoed bijna een miljoen euro beschikbaar.

Erfgoed Deal
Waddenkust K(l)eigoed is één van de zes projecten die in deze bovengenoemde tweede ronde van de Erfgoed Deal in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. In totaal waren er zestien aanvragen. De Erfgoed Deal is op 21 februari 2019 ondertekend door overheden en maatschappelijke organisaties. Vanuit de Erfgoed Deal worden projecten gesteund waarin erfgoed een bijdrage levert aan de grote ruimtelijke opgaven.

Meer info
www.erfgoeddeal.nl
www.cultureelerfgoed.nl

Foto: Paesens-Moddergat aan de Waddenzee, UNESCO Werelderfgoed (www.friesnieuws.nl)