Vanaf 1 januari neemt Mireille Colson (N-VA) de functie op van gedeputeerde. Zij vervangt Ludwig Caluwé (CD&V). Hierdoor werden er verschillende bevoegdheden verschoven.

Hierbij het overzicht van de nieuwe bevoegdheidsverdeling tussen de vier Antwerpse gedeputeerden, alsook hun perscontact. Deze informatie staat ook op de provinciale website onder bestuur.

Luk Lemmens (N-VA) – Eerste gedeputeerde
 
·        Woordvoerder deputatie
·        Algemeen beleid
·        Interne audit
·        Griffie
·        Ruimtelijke ordening
·        Omgevingsvergunningen
·        Omgevingsberoepen
·        Mobiliteit
·        Onderwijs en educatie
·        Mondiaal beleid
·        Erfgoed
·        Erediensten
·        APB Havencentrum
·        Sportpaleis
·        Gebiedsgericht programma Zuidrand
·        Gebiedsgericht programma Groen Kruis
Gebiedsgericht programma stationsomgeving Boom

Kathleen Helsen (CD&V) – Tweede gedeputeerde
·        Economie
·        Landbouw
·        Innovatie
·        Voorzitter Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen
·        Inclusieve economie
·        Streekbeleid
·        Wonen
·        Flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid
·        Europese/internationale samenwerking
·        Plattelandsbeleid
·        Kamp C
·        Documentatiecentrum Atlas
·        Cultuurhuis de Warande
·        Gouverneur Kinsbergencentrum
·        Voorzitter RURANT
·        Voorzitter Het GielsBos
·        Covoorzitter Kempens Landschap
·        Gebiedsgericht programma ARO
Gebiedsgericht programma de Merode

Jan De Haes (N-VA) – Derde gedeputeerde
·        Milieu en Natuur
·        Waterbeleid
·        Regionale landschappen en Bosgroepen
·        Logistiek
·        Financiën
·        Pensioenfondsen
·        Campus Vesta
·        Covoorzitter Kempens Landschap
·        Ondervoorzitter POM
·        Gebiedsgericht programma Kleine Nete
·        Gebiedsgericht programma Grote Nete
Gebiedsgericht programma Kempense Meren

Mireille Colson (N-VA) – Vierde gedeputeerde
·        Vrije Tijd
·        Toerisme
·        Groendomeinen Kempen, Mechelen en Antwerpen
·        Recreatiedomeinen De Schorre, De Nekker, De Lilse Bergen en Zilvermeer
·        Personeel, communicatie en organisatie
·        ICT

Foto: Van links naar rechts: Mireille Colson, Luk Lemmens, Jan De Haes en Kathleen Helsen – Copyright: provincie Antwerpen