Het bedrijf SD Worx wil een nieuw kantoorgebouw oprichten aan de Brouwersvliet om zijn activiteiten te kunnen onderbrengen. Het huidige bestemmingsplan maakte dit onmogelijk. Om de werkgelegenheid en activiteiten van het bedrijf in Antwerpen te houden, maakte stad Antwerpen een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op: het RUP Brouwersvliet. Het college legt het definitieve plan nu aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor.
 
Het RUP Brouwersvliet gaat over het huidige kantoorgebouw op de hoek van de Brouwersvliet, Tavernierkaai en Adriaan Brouwerstraat. Het bouwblok ligt in de wijk Eilandje in het district Antwerpen.
 
“Werkgelegenheid in de stad houden”
Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “We hebben met dit RUP enkel een kleine aanpassing gedaan aan het RUP Eilandje, waarvan de visie en doelstellingen bewaard blijven. Ik ben verheugd dat we met dit plan werkgelegenheid in de stad kunnen houden door de bestemmingsmogelijkheden te verruimen, mét garanties voor levendige functies op het gelijkvloers. De harmonieregel van het RUP Eilandje blijft gelden voor de inrichting en bebouwing.”
 
Aangepast aan andere gebouwen
De activiteiten van SD Worx zijn momenteel verspreid over verschillende gebouwen op het Eilandje. SD Worx wil het gebouw op de hoek van de Brouwersvliet en de Tavernierkaai afbreken om plaats te maken voor een nieuw gebouw. Daarin kan het veel van zijn activiteiten onderbrengen. Dit nieuwe gebouw wordt in de hoogte, breedte en diepte aangepast aan de andere gebouwen in de buurt en bepaalt mee het uitzicht van de stad naar de Schelde.
 
Aansluiting warmtenet
Een levendig gelijkvloers vergroot de verbinding met de buurt. Het gebouw wordt duurzaam gebouwd, van voldoende lucht en licht voorzien, en in de toekomst aangesloten op het warmtenet.
 
Openbaar onderzoek
Van 14 april tot en met 12 juni 2021 liep een openbaar onderzoek naar het ontwerp voor dit RUP. Zestig dagen lang kon iedereen het ontwerp inkijken en erop reageren. Het onderzoek leverde geen bezwaarschriften op.
 
Meer info
Kijk voor meer informatie over dit project en de voorschriften op www.antwerpenmorgen.be.