Er komt een nieuw politiereglement voor seksuitbatingen die buiten de Antwerpse gedoogzone liggen. Daarnaast wordt de politiecodex omtrent de prostitutieaanpak aangepast: er komt een verbod op het promoten of aanbieden van onveilige seks, en de codex krijgt een duidelijkere omschrijving van overlast in het kader van prostitutie. Het nieuwe reglement gaat in vanaf september dit jaar.
 
Nieuw politiereglement voor seksuitbatingen
Er komt een nieuw politiereglement voor seksuitbatingen. Zo worden seksuitbatingen die zich buiten de gedoogzone bevinden duidelijk omschreven en kunnen ze beter in kaart gebracht worden. Dat geeft een duidelijker zicht op wie er werkt en in welke omstandigheden, en kan eventuele seksuele uitbuiting of mensenhandel sneller aan het licht brengen. Voor alle seksuitbatingen wordt in het nieuwe reglement duidelijk omschreven aan welke voorwaarden de instelling én de uitbating moeten voldoen. Daardoor kunnen ze beter worden opgevolgd en gecontroleerd op het vlak van veiligheid en hygiëne.
 
Verbod op promoten of aanbieden onveilige seks
Zowel de politie als de hulpverleningsorganisaties die zich inzetten in het veld van prostitutie, ervaren de laatste tijd dat het aanbieden van en de vraag naar onveilige seks toeneemt. Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat klanten vaker aandringen op onveilige seks. Hierdoor stijgt het risico op seksueel overdraagbare aandoeningen en infecties voor de bevolking. Daarom wordt het zichtbaar promoten of aanbieden van onveilige seks in de stad Antwerpen verboden.
 
Duidelijkere omschrijving overlast en verstoring openbare orde
Daarnaast vermeldt de politiecodex nu expliciet wat er onder overlast en verstoring van de openbare orde in het kader van prostitutie wordt verstaan:
–          (Mogelijke) klanten die rondhangen in de onmiddellijke omgeving
–          Voorbijgangers aanspreken of lokken
–          De doorgang op straat verhinderen
–          Geld verhandelen of prijsafspraken maken op het openbaar domein
–          Geluidshinder veroorzaken
–          Voertuigen die aan- en afrijden in de buurt
–          Verschillende personen die kortstondig het huis, de kamer of de seksinrichting waar diensten worden aangeboden bezoeken
 
Prostitutiebeleid Antwerpen
Prostitutie op zich is niet verboden in België. Alle personen die prostitutie organiseren, faciliteren of er op enige manier aan meewerken kunnen wel gerechtelijk vervolgd worden. De stad Antwerpen voert een pragmatisch prostitutiebeleid dat aansluit op het gedoogbeleid van het parket van Antwerpen. Op die manier wil de stad zowel klanten als sekswerkers beschermen.
 
Samenwerking prostitutiebeleid Antwerpen
De strijd tegen mensenhandel, de seksuele uitbuiting van minderjarigen en tienerpooiers is een prioriteit van het Openbaar Ministerie, stad Antwerpen, de Politiezone Antwerpen en de Federale gerechtelijke politie. De voorbije jaren werd daarom de samenwerking tussen deze partners versterkt. De stad Antwerpen zet hiervoor ook een prostitutieambtenaar in. De stad en Politiezone Antwerpen hebben bovendien een actieplan voor prostitutie dat is opgebouwd rond drie krachtlijnen: gezondheid, veiligheid en regie. Het nieuwe politiereglement en de aanpassingen aan de politiecodex liggen volledig in de lijn van dit beleid.