Het seizoen van  de eikenprocessierups is aangebroken. In een aantal gemeenten veroorzaken deze rupsen heel wat hinder. Als er risico voor de volksgezondheid aangetoond kan worden, mag de eikenprocessierups op strikte voorwaarden bestreden worden met het bacteriepreparaat Bacillus thuringiensis. Nieuw is de interactieve (verspreidings)kaart van de provincie Antwerpen met een beter en actueel overzicht van de aanwezige nesten. Burgers kunnen de eikenprocessierupsen melden via een app op hun smartphone.
De lente is in het land, en dat betekent ook dat de eikenprocessierupsen binnenkort weer uit hun eitjes sluipen. De rupsen zijn in bezit van irriterende brandharen die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. Ze groeien later wel uit tot mooie onschuldige nachtvlinders vandaar dat de provincie een zeer voorzichtig bestrijdingsbeleid hanteert.
Wanneer en hoe mag je bestrijden?
Gedeputeerde van Leefmilieu Rik Röttger geeft aan dat omzichtigheid geboden is: “Géén maatregelen nemen is het meest milieuverantwoord. In natuurgebieden heeft de rups voldoende natuurlijke vijanden om het biologische evenwicht te behouden zonder dat de mens er last van heeft. In bebouwde of publieke gebieden mag de rups enkel biologisch bestreden worden als er effectief een risico aangetoond wordt voor de volksgezondheid.”
Gemeenten kunnen dan toestemming krijgen om de eikenprocessierups enkel met het meest ecologische product Bacillus thuringsiensis te bespuiten. Branden en zuigen is overal toegestaan.
Op een interactieve kaart kan je nu zien waar de rups verspreid zit en in welke zones bestrijding toegestaan is. De kaart wordt gevoed dankzij gemeenten en andere bestrijders die meldingen en bestrijdingen in geven. Ze moeten nesten tellen om de hinder te controleren. Ook de burger kan app-gewijs de plaag melden via een eenvoudige klik op de smartphone. Ook zijn melding wordt gecontroleerd en opgenomen in de overzichtskaart. Op de provinciale website vind je de link naar dit meldpunt en naar de interactieve overzichtskaart.
In 2016 waren er minder rupsen

De hinderkaart(top) toont aan dat 12 van de 65 onderzochte gemeenten grote hinder ondervonden. Burgers hadden veel last van de rupsen en de bestrijding vergde een grote inspanning van het bestuur. Over het algemeen waren er vorig jaar weinig rupsen aanwezig met uitzondering van steden of gemeenten zoals Mechelen, Heist-Op-Den-Berg, Laakdal en Hoogstraten. Het slechte weer heeft er een belangrijke rol in gespeeld.
Houd de provinciale website over de eikenprocessierups goed in het oog. Nieuws over rupsen en bestrijding wordt onmiddellijk op onze site geplaatst. Je vindt er ook de linken naar de interactieve eikenprocessierupsenkaart en naar de app waarmee burgers ook rupsen kunnen melden (via smartphone).

Foto’s: Provincie Antwerpen