De Nederlandse uitgever Sky Pictures Fotografie heeft een nieuw boek uit met luchtfoto’s van de Antwerpse haven.
‘De Haven van Antwerpen vanuit de Lucht’ is een nieuw boek met 170 unieke luchtfoto’s. Samen met de tweetalige onderschriften geeft het boek een actueel en behoorlijk compleet beeld van de diversiteit van de haven. Naast de haven komt ook het hart van de oude stad aan bod.
In de zomermaanden van 2016 vloog fotograaf Izak van Maldegem van Sky Pictures urenlang op ruim 300 meter hoogte boven haven en metropool. Dat resulteerde in 2.000 foto’s, waaruit hij er uiteindelijk 170 selecteerde. Doorheen het boek krijgt de lezer een fraai beeld van alle types activiteiten. Raffinaderijen,  terminals, kades, chemiesche bedrijven, opslagtanks, droogdokken en distributiecentra komen mooi in beeld. Maar ook de havennatuur, de havenomgeving en het achterland komen uitvoerig aan bod. Onderweg groeide zijn liefde en belangstelling voor de stad die, ook vanuit de lucht gezien, onlosmakelijk aan de stroom is verbonden.
Verhuisoperatie
Van Maldegem fotografeerde de linker- en de rechteroever, steeds stroomafwaarts en richting zee. Zo zorgde hij tegelijk voor een herkenbare opbouw van het boek. Het boek is tegelijkertijd een stukje geschiedschrijving in beeld omdat sinds de opnames de grote verhuisoperatie van de MPET-terminal van rechter- naar linkeroever is voltooid.
‘De Haven van Antwerpen vanuit de Lucht’ is verkrijgbaar bij diverse Antwerpse boekhandels. Het fotoboek is ook verkrijgbaar via de webwinkel van Sky Pictures, de online boekwinkels en Nederlandse boekhandels. Het boek wordt uitgegeven door Sky Pictures in Arnemuiden (Zeeland), als hardcover. Verkoopprijs: € 29,50. ISBN 978081777926.
Wedstrijd
Flows mag van de uitgever drie exemplaren weggeven aan abonnees. Mail met uw naam en mailadres naar marketing@flows.be(link gaat naar e-mail applicatie). Een onschuldige hand zal uit de mailers de drie gelukkigen aanduiden.