Decorschilders lieten talrijke generaties wegdromen in schouwburgen, scholen en op kermissen. Wie waren die kunstenaars en hoe gingen ze te werk? Waarvan droomden zij? En waarom vielen ze na vele eeuwen uit de gratie? Bruno Forment geeft antwoord op deze vragen in Droomlanders: Tovenaars van het geschilderde toneeldecor. Dit prachtig geïllustreerde boek verschijnt op 30 juni bij Davidsfonds Uitgeverij en CEMPER – Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed. 
 
Eeuwenlang verscheen op de toneelvloer een stel doeken, sommige ingelijst en rechtopstaand met schoren of masten, andere opgehangen aan reusachtige houten sparren en touwen. Die doeken waren dermate vernuftig beschilderd en verspreid over het podium dat het publiek niet langer de indruk had naar een plankenvloer in een stenen of een houten doos te zitten kijken. In plaats daarvan voelde het zich getransporteerd naar een andere wereld, naar vroeger, nu of morgen. Dat toverachtige fenomeen, het illusionistische toneeldecor, vormt het onderwerp van het boek Droomlanders. 
 
Bruno Forment, gelauwerd muziek- en theaterwetenschapper, brengt je het ongeschreven verhaal van de decorschilderkunst in Vlaanderen en Brussel, van vroegmoderne tijden tot het midden van de twintigste eeuw. Op een vlotte en verhalende manier vertelt Bruno over deze doeken en het leven van hun schilders. Het boek geeft je een blik achter de schermen van het ambacht met bladvullende foto’s en tekeningen. Het toont herontdekte decorstukken en foto’s van collecties die nooit eerder gepubliceerd werden.
 
Voor dit boek verrichte Bruno Forment meer dan tien jaar speurwerk in de krochten van de Vlaams-Nederlandse theaters. Onder meer het waarderingsproject ​‘Historische decors in Vlaanderen en Brussel (1900−1960)’, door Bruno gecoördineerd in opdracht van CEMPER, leidde tot nog meer vondsten en verhalen die in Droomlanders zijn verwerkt.

“Het is een boek waarvan ik zelf al lang droomde: een verhalend kunstboek in groot formaat, liggend, met talloze kleurplaten. Dankzij de steun van diverse partners ligt het in de reguliere handel voor een betaalbare prijs. In het boek staan heel wat primeurs, gaande van nooit geziene foto’s tot onbekende weetjes.
Het boek handelt over een theatercultuur en –beleving die grotendeels is teloorgegaan, wat me dan weer vragen deed stellen bij bepaalde evoluties binnen het theater. Met name bij het perspectief van sommige theaterhistorici en hun visie op het modernisme en de hieraan gekoppelde noodwendige verdwijning van de geschilderde decors. Anderzijds is de ‘vererfgoeding’ van deze decors evenmin een zegen: het is immers vooral in de context van het podium dat zij optimaal hun rol kunnen vervullen,” aldus Bruno Forment.
 
Wil je kennismaken met de decorschilders van vroeger? Bestel jouw exemplaar van Droomlanders via www.cemper.be/droomlanders.