Van de conquistadores die vanaf de vijftiende eeuw de nieuwe wereld verkenden kwam het leeuwendeel uit het zuidwesten van Spanje. Cortés, Pizarro, de Soto en Orellana zetten hun eerste stappen in de okerkleurige aarde van Extremadura, maar van hun dubieuze weelde is weinig overgebleven.

De rijkdom van Extremadura uit zich bijgevolg niet in pronk- en praalzucht maar in natuurlijk erfgoed. Geen goud op de zeven wereldzeeën dat kan wedijveren met de onaangetaste natuur, de lynxen en keizerarenden of schilderachtige dorpjes van Extremadura.

Begin april 2019 trekken we met Wandelreizen in groep naar dit onbemind stukje Spanje en hebben we het rijk zo goed als voor ons alleen.

Foto: www.zuiderhuis.be