Half november start de Nannyschool in Antwerpen met professionele opleidingen over een korte of langere periode. Op het einde van de rit moet dit degelijk geschoolde nanny’s opleveren die met kennis van zaken aan de slag gaan bij gezinnen. Stuwende kracht achter het initiatief is Greet Kikkert van Nanny in Nood, het 1ste professionele nannybureau van ons land in Brecht. Met de Nannyschool wil zij bereiken dat de cursisten na afloop goed voorbereid aan hun verantwoordelijke taken als nanny kunnen beginnen. “Een goede nanny is zo veel meer dan enkel een oppas. Hij of zij stelt alles in het teken van het kind. Het gaat gepaard met grote verantwoordelijkheden”, onderlijnt Greet Kikkert. “De taken van een nanny zijn heel uiteenlopend. Dat gaat van licht huishoudelijk werk en huis-werkbegeleiding tot vervoer naar school en de hobby’s, de organisatie van reizen en vakan-ties met de kinderen, hun verzorging en de afspraken voor hun medische opvolging. Een nanny werkt in team met de ouders en ondersteunt hen bijvoorbeeld ook bij de opvoeding.”

Ervaring met gezinssituaties

Greet Kikkert heeft in deze materie heel wat expertise opgebouwd. Met een pedagogisch diploma hoger onderwijs op zak werkte ze eerst als opvoedster met probleemjongeren tussen 2,5 en 18 jaar in een observatie-oriëntatiecentrum. Nadien was ze 13 jaar werkzaam als leerkracht huishoudkunde en verzorging. Ze coördineerde toen ook 3 jaar lang het Proeftuinproject Gezinsmanagement. Met de bedoeling haar visie uit te breiden kwam Greet eerder toevallig in contact met de opleiding Nanny. Ze volgde die toen ook en met het behaalde getuigschrift werkte ze 5 jaar als professionele nanny bij verschillende gezinnen. Hiervan was ze enkele jaren inwonende nanny die de kinderen onder meer begeleidde naar het buitenland, naar evenementen en ook in crisissituaties de nodige ondersteuning gaf.

Groeiende vraag

Vanuit die ervaring en de groeiende vraag naar nannies startte Greet Kikkert 1 jaar geleden met Nanny in Nood. Het professionele nannybureau in Brecht helpt gezinnen voor korte periodes (vanaf 4 uur). Zo kan een nanny het gezin ondersteunen bij ziekte van een van de kinderen of ouders, zorgen voor opvang tijdens congressen, zakenreizen of vakanties en het einde van een zwangerschap of geboorte mee begeleiden. Naast deze korte periodes en crisissituaties neemt de vraag naar een nanny voor een lange periode aanzienlijk toe. Greet Kikkert: “Met het nannybureau probeer ik zo goed mogelijk aan die wisselende behoeften tegemoet te komen door diverse diensten aan te bieden. De nannies die bij gezinnen worden geplaatst, willen wij vanuit Nanny in Nood anderzijds ook verder blijven ondersteunen, coachen en begeleiden. Met dat laatste voor ogen en ook vanuit de groeiende vraag naar professioneel opgeleide nannies is de Nannyschool tot stand gekomen. De opleidingen worden live gegeven wat Nanny in Nood op dat vlak uniek maakt in België.”

Opleidingsformules

Op dit moment zijn er 3 formules mogelijk. Voor mensen vanaf 18 jaar zonder pedagogische, verzorgende of paramedische achtergrond, is de Pure Basic-opleiding voorzien (8 weken; start 13 november 2017). Geïnteresseerden vanaf 21 jaar met een pedagogische, verzorgende en/of paramedische achtergrond of relevante ervaring kunnen deelnemen aan de ‘Excellent nanny-opleiding’ (12 weken; start 14 november 2017). Als vervolg hierop is er tot slot een ‘Special nanny-opleiding’ gepland (8 weken; start pas later). Tijdens deze reeks specialiseren de cursisten zich verder en tillen ze hun vaardigheden naar een hoger niveau onder meer op het vlak van kinderen met speciale zorgen en voedingsleer. De opleidingen van de Nannyschool vinden plaats in Blue Point Antwerpen, Filip Williotstraat 9 in Berchem. In het weekend zijn er ook opleidingen voorzien (ganse dag) in het Schaliënhuis in Loenhout. Er kunnen maximum 10 cursisten per lessenreeks deelnemen.
Meer informatie: 0484 546 588, greetkikkert@nannyinnood.com; www.nannyinnood.com