Museum Dhondt-Dhaenens presenteert met Prelude: Melancholy of the Future een erg opmerkelijke laatste tentoonstelling vóór de renovatie van het museum van start gaat. Prelude: Melancholy of the Future is een groepstentoonstelling die gratis te bezoeken is en waarin alle werken te koop worden aangeboden, ofwel via de deelnemende galeries of via de Christie’s veiling in het museum op 14 november. De tentoonstelling, met werken van 35 verschillende kunstenaars, onder wie Meriem Bennani(foto tekst), Edith Dekyndt, Kasper Devos, Anna Bella Geiger, Thomas Hirschhorn, Atelier Van Lieshout, Jonathan Meese, Laure Provost en Rinus Van de Velde(foto top), wil niet alleen het museum ondersteunen, maar ook de deelnemende kunstenaars en in veel gevallen hun galerieën. 

Het museum beseft dat dit een moeilijk evenwichtsspel is tussen publieke en private belangen, maar dankzij dit ongekende jaar 2020 kon MDD in ieder geval enkele hypotheses die vaak achter de gevel van een museum leven, in vraag stellen: publieke instellingen bestaan immers niet in een vacuüm, zonder privé-inbreng, zoals ook cultuur niet kan bestaan zonder politiek.
Afgezien van het virus bracht 2020 ingrijpende veranderingen voor Museum Dhondt-Dhaenens, met de goedkeuring van de langverwachte renovatie vanaf december 2020, wissels in het personeel en het bestuur, en niet in de laatste plaats de omvorming van het jaarlijkse tuinfeest van een avondvullende fundraiser tot een benefiettentoonstelling.

Prelude: Melancholy of the Future begon als een uitnodiging aan bepaalde kunstenaars en galeriehouders, op basis van hun vroegere en/of toekomstige betrokkenheid bij MDD, of omdat hun werk aansluit bij dit idee van anticiperen. Als een inleiding op de toekomst van het MDD wil Prelude: Melancholy of the Future tevens de vele inspanningen erkennen die dag in dag uit het museum hebben gemaakt tot wat het is.
Als hybride instelling – particuliere stichting en museum – organiseert en presenteert MDD sinds 1968 tentoonstellingen, waarvan vele nu als een mijlpaal worden gezien. Het museum is meegegroeid met de snelle globalisering en de toenemende waardering van de kunstmarkt, waarbij het vaak opkomende kunstenaars aantrok. Dit is wat, zo wordt ons verteld, kunstspecialisten doen: vóór anderen talent ontdekken en aanvoelen wat de toekomst zal brengen. In tegenstelling tot zulke voorspellingen, is dit meer een gelegenheid om na te denken over hoe een museum op langere termijn moet worden ondersteund en wie tot zijn gemeenschap behoort. Voor MDD is deze tentoonstelling een poging om zonder historische vooringenomenheid terug te kijken en tegelijk vooruit te blikken zonder al te veel te anticiperen. — Antony Hudek, artistiek directeur Museum Dhondt-Dhaenens
 
Prelude: Melancholy of the Future
05.11.2020 — 29.11.2020 
Museum Dhondt-Dhaenens
Curatoren: Antony Hudek, Laurens Otto
Organisatoren: Laurens Otto, Monique Famaey
Scenografie: Richard Venlet
Met dank aan Limited Edition, Eeckman Art & Insurance

Foto’s: www.clubparadis.be