MOS Antwerpen ondersteunt Dikketruiendag, een actiedag voor scholen en bedrijven die de Vlaamse overheid in 2005 in het leven riep. Dikketruiendag is voor veel scholen een perfecte aanleiding om samen met leerlingen en leerkrachten stil te staan bij onze eigen impact op ons klimaat. MOS provincie Antwerpen vestigt tijdens deze actiedag de aandacht op het verbruik van energie en de uitstoot van broeikasgassen. Dit jaar spitsen de acties zich toe op fietsen naar school of naar het werk. MOS staat scholen elke dag met plezier bij als ze hun klimaatacties zoals het vergroenen van hun speelplaats of het energiezuiniger maken van hun verwarming of verlichting, willen realiseren. Deelnemende scholen kunnen mooie prijzen winnen.

Verschillende scholen uit de provincie Antwerpen zetten op 12 februari ook zelf klimaatacties op poten. Het lerarenkorps van het Sint-Jan-Berchmansinstituut in Puurs (1ste graad) gaat voluit voor het jaarthema en moedigt de leerlingen aan om met de fiets en een fluohesje naar school te komen op Dikketruiendag. Wie gevolg geeft aan deze oproep, kan een mooie prijs winnen. De leerkrachten van de 2e en 3e graad van deze school vormen ’s morgens een erehaag voor de leerlingen die met de fiets naar school komen.
 
Ook andere scholen laten zich niet onbetuigd:
In VBS Merksplas gaan ze de dag voor Dikketruiendag, zonder dat de leerlingen dit weten, de verwarming al lager zetten. De dag erop trekken de leerlingen hun dikke trui aan. Een rondvraag na 12 februari zal uitwijzen of ze het verschil in binnentemperatuur hebben gevoeld.
In Gekko Bonheiden gaan ze op Dikketruiendag geen verlichting of stroom gebruiken. Er zal in de klas dus geen computer, cd-speler, tablet, verlichting,… gebruikt worden.
In GBS De Knipoog Ranst moeten de leerlingen een ijsblok van twee liter zo lang mogelijk bewaren zonder dat het smelt. Elke klas krijgt een ijsblok en op het einde van de dag worden de ijsblokken gewogen.
MOS: Duurzame scholen, Straffe scholen heeft heel het jaar door een uitgebreid aanbod. MOSis een programma van de Vlaamse overheid, de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. MOS helpt je om van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. MOS biedt begeleiding op maat van de school, informatie en inspiratie en organiseert vormingen en netwerkmomenten. Op Dikketruiendag is de MOS-werking omnipresent.

Op 16 februari 2005 organiseerde het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie de eerste Dikketruiendag omdat het Kyotoprotocol in werking trad. Dit protocol moet de uitstoot verminderen van broeikasgassen die leiden tot klimaatverandering. Dikketruiendag roept elk jaar iedereen in Vlaanderen op om aandacht te geven aan de klimaatverandering. De campagne mikt via een jaarlijks thema vooral op eenvoudige maar structurele maatregelen die je het hele jaar kan volhouden. Dikketruiendag focust op scholen, bedrijven en overheden, maar je kan ook thuis meedoen. Voor scholen, bedrijven en gemeenten is Dikketruiendag een start- of feestmoment om te tonen hoe je rationeel omspringt met energieverbruik.

Je kan je CO2-uitstoot ook zélf opvolgen door mee te doen aan de Klimaatstrijd, die de provincie Antwerpen samen met haar gemeenten nog tot en met 10 maart 2019 voert. Doe mee aan de challenge de Klimaatstrijd in de gratis app For Good. De app trackt je transport. Je eetgewoonten en meterstanden geef je zelf in. De app verwerkt alle gegevens en geeft dan aan hoeveel aardbollen er nodig zijn als iedereen leeft zoals jij. En dat is confronterend, maar zet ook aan tot actie. De resultaten van alle inwoners van jouw gemeente bepalen de plaats van je gemeente in de gemeenteranking van de Klimaatstrijd. De gemeente die op zondag 10 maart de ranking aanvoert, wordt gekroond tot Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk.

Wanneer: dinsdag 12 februari 2019 
Waar: voor scholen, bedrijven en overheden in heel Vlaanderen.
Meer info:
www.dikketruiendag.be – www.provincieantwerpen.be > MOS
https://www.youtube.com/watch?v=i6JJu-uBGYo (promofilmpje Dikketruiendag Sint-Jan-Berchmansinstituut in Puurs)
www.deklimaatstrijd.be

Foto’s: Provincie Antwerpen