Op maandag 22 mei is er een nationale actiedag, waarvoor ACOD een stakingsaanzegging deed. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de dienstverlening van stad Antwerpen.

Wie wil weten of er hinder is in de stedelijke dienstverlening, kan de dag zelf contact opnemen met de stedelijke dienst of locatie om zeker te zijn dat die open is. Antwerpenaren kunnen ook terecht op www.antwerpen.be voor meer info of bellen naar het stedelijk contactcenter op het nummer 03 22 11 333. Het stedelijk contactcenter kan telefonisch moeilijker te bereiken zijn.

Kinderopvanglocaties

Enkele kinderopvanglocaties zullen volledig of gedeeltelijk gesloten zijn. Ouders werden op de hoogte gebracht of er hinder is in hun locatie of niet.

Stadsreiniging

De dienst stadsreiniging probeert de dienstverlening inzake afvalophaling te verzekeren maar de stad vraagt haar inwoners die op 22 mei een ophaaldag hebben om al hun afval (restafval, gft, pmd en papier en karton) pas aan te bieden bij de volgende ophaling. Indien er toch veel huisvuil buitenstaat, kan de stad beslissen om niet-selectief op te halen, dan gaat al het afval in één huisvuilwagen.

 Afspraken voor de ophaling van grofvuil op maandag 22 mei werden geannuleerd. Alle recyclageparken zijn gesloten en het recyclagepunt werd geannuleerd.