Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 320.409,63 euro toe voor de restauratie van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen.
“De Mechelse Sint-Romboutskathedraal is sinds 1938 beschermd als monument en er dringen zich broodnodige restauratiewerken op. Zo is de Sacramentskapel vanwege stabiliteitsproblemen op dit moment ontoegankelijk. Wel blijft de kerk tijdens de werken in gebruik voor de eredienst en kan je er o.a. het schilderij ‘Christus aan het kruis’ van Antoon van Dyck gaan bezichtigen.”, zegt minister-president Geert Bourgeois.
De restauratiewerken aan de Sint-Romboutskathedraal zijn hoogdringend omdat er stabiliteitsproblemen zijn. De ribben komen los van de gewelven. De kapel is daarom al een tijdje gesloten voor het publiek. Tijdens de werken worden alle ribstenen en gordelbogen verankerd en verstevigd.
 
De Sint-Romboutskathedraal, sinds 1938 beschermd als monument, werd in de dertiende eeuw gebouwd als parochiekerk. De huidige Sint-Romboutskathedraal is een driebeukige in kruisvorm gebouwde basilica met kruisribgewelven. Ze heeft een door straalkapellen omringd koor en één enkele zware westertoren. 
Het interieur van de kathedraal is indrukwekkend, met onder andere prachtige glasramen en praalgraven van de Aartsbisschoppen, waaronder dat van Kardinaal Mercier. De bouw van de kathedraal liep over drie eeuwen en geeft zo een mooie weerspiegeling van de ontwikkeling van de gotische stijl. De monumentale westertoren van de kathedraal domineert het Mechelse stadsbeeld.
 
De algemene restauratie van de kathedraal startte in 1985. De buitengevels van het monumentale gebouw werden in verschillende fasen gereinigd en waar nodig hersteld. Zo veel als mogelijk historisch steenwerk werd bewaard. Sterk verweerde delen werden hersteld met plastische herstelmortel of vervangen door nieuwe natuursteen. Ontbrekende stukken werden waar nodig en mogelijk vervolledigd. Na de buitenrestauratie volgt de restauratie van het interieur. De technische installaties worden aangepast in functie van een gepast binnenklimaat, het binnenhuis wordt geschilderd met conservering van de muur- en gewelfschilderingen, het meubilair en de kunstwerken worden hersteld. Bezoekers die de Sint-Romboutstoren beklimmen ontdekken meer dan 500 jaar Mechelse geschiedenis dankzij infosokkels en een bezoekersgids. Vanop de skywalk van de toren krijg je tenslotte een prachtig zicht op de stad en omstreken.
 
Meer technische informatie:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/74569

Foto’s: Copyright Onroerend Erfgoed