Het mentaal welzijn van studenten verbeterde de voorbije weken. Mensen die in de horeca of in de culturele sector werken, voelen zich wat minder goed in hun vel. Dat blijkt uit een verdere analyse van de Grote Coronastudie, die op dinsdag 6 oktober aan de 21ste editie toe is.

Op dinsdag 22 september maakten net geen 20 000 Belgen even tijd vrij om deel te nemen aan de tweewekelijkse Grote Coronastudie. Die grootschalige enquête is een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven en ULB. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) zorgt voor een financieel duwtje. Via de vragenlijst peilen de wetenschappers naar de gedragsveranderingen onder invloed van het coronavirus en de door de overheid opgelegde maatregelen.

Het mentale welbevinden van de deelnemers wordt al sinds 24 maart opgevolgd aan de hand van een aantal gestandaardiseerde vragen. In volle lockdown zaten we – logischerwijs – het minst goed in ons vel. Dat verbeterde toen de exitstrategie begon. Half juli benaderde het gemiddelde niveau van welbevinden dat van de Belgische Gezondheidsenquête uit 2018. Toen begon het aantal besmettingen opnieuw te stijgen en nam het mentale welbevinden weer af.

Mogelijke nieuwe maatregelen
“We maakten een uitsplitsing naar sectoren van tewerkstelling”, vertelt sociaal wetenschapper Koen Pepermans (UAntwerpen). “Dat levert voor de afgelopen weken enkele interessante vaststellingen op. Vergeleken met andere groepen ervaren studenten een slechtere impact op hun mentaal welzijn. Ook verslechterde dit in de laatste golf aanzienlijk bij werknemers in de cultuur- en horecasector, wellicht door de groeiende onzekerheid over hoe het virus de levens van deze mensen verder zal beïnvloeden. Het werd toen immers duidelijk dat een tweede golf zich op gang aan het trekken was.”

“Dat intussen de lessen zijn hervat aan de hogescholen en universiteiten – zij het in aangepaste vorm – kan mogelijk verklaren dat de studenten nu meer duidelijkheid hebben over het komende academiejaar, waardoor bij hen het mentaal welzijn lichtjes lijkt te verbeteren. Niettemin wegen de inspanningen die gevraagd worden wellicht het zwaarste door bij hen. In pre-coronatijden behoorden zij tot de leeftijdsgroep die veruit de meeste sociale en fysieke contacten buiten het huishouden onderhoudt.”

Proportionele maatregelen?
Doorheen de ganse crisis ervaarden gepensioneerden consistent een merkbaar beter mentaal welzijnspeil, dat minder onderhevig is aan schommelingen door de veranderende percepties van risico’s en de ermee gepaard gaande onzekerheidsgevoelens over de toekomst.

Pepermans: “Zij ervaren relatief minder onzekerheid, mede doordat in onze solidaire maatschappij het inkomen van gepensioneerden constant blijft, en de toegang tot gezondheidszorg gegarandeerd. Dat ligt wel anders bij mensen die in de horeca of in de culturele sector werken. Bij deze groepen nemen de spanningen de laatste weken weer toe. Zij vrezen – na alle inspanningen die ze al gedaan hebben –allicht dat het er op korte termijn voor hun sector weer strenger aan toe zal gaan.”

De Grote Coronastudie wordt om de twee weken georganiseerd. Op dinsdag 6 oktober kan ze dus opnieuw in vier talen worden ingevuld, en dat weer tussen 10 en 22 uur. De wetenschappers polsen deze week onder meer opnieuw naar mentaal welzijn, het motivatiepeil (i.s.m. UGent), de houding van de deelnemers tegenover de Coronalert-app en willen weten of de mensen de huidige maatregelen proportioneel vinden.

www.corona-studie.be / www.etude-corona.be / www.corona-study.be / www.corona-befragung.be

Neem zeker ook een kijkje op https://corona-studie.shinyapps.io/corona-studie/, een werkstuk van Jonas Crèvecoeur. Je vindt er een uitgebreid overzicht van de resultaten die deze studie tot nu heeft opgeleverd.

Foto: www.uantwerpen.be