De groeiende populariteit toont aan dat ouders en leerlingen/cursisten de toegankelijke en resultaatgerichte aanpak van het Provinciaal Onderwijs Antwerpen waarderen. Met een duidelijke nadruk op hoogwaardige beroeps- en technische richtingen speelt het Provinciaal Onderwijs Antwerpen bovendien in op de behoeften van de arbeidsmarkt. In het volwassenenonderwijs springt vooral de forse stijging in de opleiding ‘Nederlands voor anderstaligen’ (NT2) in het oog.

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Provinciaal Onderwijs, toont zich verheugd over de inschrijvingen voor het komende schooljaar: “Het Provinciaal Onderwijs Antwerpen blijft inzetten op kwalitatief onderwijs voor beroeps- en technische richtingen. Dat doen we door te investeren in duurzame schoolinfrastructuur en moderne leermiddelen. We werken voortdurend aan een schoolomgeving waar we hard werken, dromen najagen en respect belangrijk vinden. Dat helpt niet alleen leerlingen en cursisten, maar ook ouders en bedrijven die nieuwe werknemers zoeken. Steeds meer mensen kiezen voor onze scholen. De hoge cursisten- en leerlingenaantallen bevestigen de positie van de provincie Antwerpen als een voortrekker in het bevorderen van kwalitatief hoogstaand onderwijs, zowel voor jongeren als voor volwassenen.”

avAnt Provinciaal Onderwijs, de grootste school van het provinciale onderwijsnet, bevindt zich midden in de grootstedelijke realiteit van Antwerpen. Met drie campussen – aan de Brialmontlei, de Jacob Jordaensstraat en het Rivierenhof – ontvangt avAnt Provinciaal Onderwijs komend schooljaar al minstens 1619 leerlingen, wat een stijging is tegenover vorig schooljaar. De nieuwe creatieve richtingen die naar aanleiding van de onderwijsvernieuwing voor het eerst in de derde graad worden georganiseerd, zoals de opleiding ‘Crossmedia’, zijn van bij de start erg populair. Na de succesvolle opstart van Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) in Boom, Mechelen en Stabroek start ook avAnt Provinciaal Onderwijs vanaf dit schooljaar een OKAN-werking op de campus Rivierenhof.

Met 1306 leerlingen doet ook PITO Stabroek het erg goed. De school heeft een stevige reputatie opgebouwd met haar sterke technische richtingen. De nabijheid van de haven en de nauwe samenwerking met heel wat bedrijven uit de omgeving maken van de school een kweekvijver voor technisch personeel. Met name de chemiesector profiteert mee van de indrukwekkende chemische installaties waarmee jongeren worden klaargestoomd voor een job in de sector. Ook de vele land- en tuinbouwbedrijven uit de omgeving vinden in PITO een waardevolle partner. Vanaf dit schooljaar zullen leerlingen uit de land- en tuinbouwopleidingen zich immers optimaal kunnen voorbereiden op een job in de sector in de gloednieuwe M-loods waar zowel landbouwvoertuigen als klaslokalen gehuisvest zullen worden. De werken voor dit water- en energiezuinige gebouw zijn bijna afgerond.

PIVA blijft dé referentie voor jongeren uit de regio die kiezen voor een toekomst in de horeca of de toeristische sector. Tijdens de opendeurdag in april schreven al heel wat leerlingen in. De voorlopige cijfers aan het einde van de zomervakantie tonen dat PIVA met een leerlingenaantal van 873 blijft groeien. Dat is goed nieuws voor de sector die continu op zoek is naar goed geschoold personeel. Om bij te blijven investeert de school voortdurend in haar infrastructuur. Al vanaf begin september zullen de eerste leerlingen gebruik kunnen maken van de hypermoderne, gerenoveerde keukens die zowel qua uitrusting als duurzaamheid volledig voldoen aan de eisen van vandaag. Komend schooljaar biedt PIVA de leerlingen ook weer heel wat kansen om naar buiten te treden met hun talenten. In november vindt de prestigieuze AEHT-wedstrijd plaats in Litouwen waarbij de beste hotel- en toerismescholen van Europa zich aan elkaar meten.

Ook in PTS Boom verlopen de inschrijvingen vlot. Op 1 september zullen tot nu toe 943 leerlingen de schoolpoort binnen lopen. De school startte vorig schooljaar voor het eerst met een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) en verankert deze werking dit schooljaar verder in haar aanbod. De provincie investeerde de afgelopen jaren fors in de infrastructuur van de campus in Boom. Na het houtatelier in 2022 werd ook het lasatelier in het historische pand ‘De Zaagtand’ volledig gerenoveerd. In het ruime en lichte atelier zullen de leerlingen kennis kunnen maken met moderne technieken zoals ‘augmented reality lassen’.

In PTS Mechelen liepen de inschrijvingen voor het eerste jaar als een trein. Gelukkig is de school daarop voorzien en werden de nodige uitbreidingen opgenomen in het masterplan voor deze site. Twee jaar geleden opende de school een modern STEM-gebouw en vandaag leggen werklui de laatste hand aan een nieuw, duurzaam schoolgebouw dat de leerlingen van de eerste graad zal huisvesten vanaf dit schooljaar. In totaal zijn er vandaag 411 leerlingen ingeschreven in PTS Mechelen. De twee OKAN-klassen zijn ook dit schooljaar volzet, maar de school blijft in nauw overleg met lokale partners en houdt de optie voor een derde OKAN-klas in de loop van het schooljaar open.

Ook het volwassenenonderwijs van CVO Vitant kan goede cijfers voorleggen en kon voorlopig al meer dan 5000 cursisten inschrijven. De voorbije twee jaar steeg de vraag naar ‘Nederlands voor anderstaligen’ (NT2) enorm. Dit schooljaar kan het centrum zelfs een stijging van 35% tegenover vorig jaar optekenen. Er was dan ook nood aan een moderne campus voor deze opleiding. Vanaf dit schooljaar kunnen de cursisten NT2  terecht in de gloednieuwe Campus Lozana vlak bij het Provinciehuis. Om het gebouw geschikt te maken als school, werd er akoestische spuitpleister van gerecycleerd papier op de plafonds aangebracht en beschikken alle klaslokalen over een intelligente ventilatie. Alle klassen werden uitgerust met een smartboard en op de eerste verdieping werd een groot taallokaal ingericht waar cursisten gebruik kunnen maken van computers.

Foto’s: Copyright Provincie Antwerpen