5 oktober 2019 is de eerste ‘beweegdag’, een organisatie van centrum ZitStil en Surplace Sports, en symboliseert zowel letterlijk het samen bewegen voor ADHD als ook figuurlijk het in beweging zetten van zorgverleners, beleidsmakers, politici om meer middelen te besteden aan gepaste ondersteuning bij het behandelen van kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD.

Waarom is een ‘beweegdag’ nodig?
6,5 % van de kinderen in Vlaanderen heeft een diagnose ADHD of ong. 99.366 Vlaamse kinderen. 3,4% van de volwassenen of ongeveer 208.657 mannen en vrouwen hebben een diagnose ADHD. Tel hierbij de gezinnen en families waarin ze leven, de partners van volwassenen met ADHD, onderwijzers, leerkrachten en proffen, klasgenoten en vrienden, jeugdleiders, werkgevers en collega’s… dan hebben meer dan 1 miljoen mensen in Vlaanderen elke dag in meer of mindere mate te maken met de gevolgen van deze ontwikkelingsstoornis.
Kunnen bewegen is voor heel wat ‘ADHD-ers’ een absolute noodzaak. Lang stilzitten is nefast voor de aandacht.
Maar er is meer: fysieke activiteit en fitte hersenen gaan samen. Bewegen helpt voor het versterken van executieve functies (zoals impulscontrole, werkgeheugen, ..) van onze hersenen. En zowel aerobe fysieke activiteit (bv lopen) als coördinatieve fysieke activiteit (bv hinken) hebben een positieve invloed op cognitief functioneren. Internationale richtlijnen voor kinderen en adolescenten raden aan minstens 1u per dag aan overwegend aerobe fysieke activiteit met gemiddelde tot grote intensiteit te verrichten.  70% van jeugd haalt dit niet. Het aandeel lichamelijke opvoeding daalt wereldwijd in het schoolcurriculum. En het aandeel fysieke activiteit daalt verder in de volwassenheid door onze moderne levensstijl. 
Leven met ADHD vraagt aanpassing en een juist kader thuis, op school, in de jeugdbeweging, in de loopbaan enz. Niet iedereen is daarvan op de hoogte. Centrum ZitStil wil correct informeren.  
Momenteel is er na een diagnose ADHD geen opgelegd en duidelijk omlijnd zorgtraject. Het blijft moeilijk te weten weten waar je goed terecht kan. Er is helaas nog veel ondeskundige begeleiding. Verloren tijd voor ouders en kinderen, veel verdriet en onnodige kosten!
De beeldvorming rond ADHD lacht soms de problematiek en het lijden weg of minimaliseert het. Fabels moeten de wereld uit.  Uitspraken zoals “Iedereen heeft tegenwoordig ADHD” en “Vroeger was dat er niet, ze hebben dat uitgevonden” doen geen recht aan de dagelijke leefwereld. Onwetendheid leidt eerder tot stigma en vergroot het zelfs.
De best mogelijke behandeling van ADHD, medicamenteus of niet, is voor iedereen verschillend. Toch worden niet alle behandelingen en soorten begeleiding terugbetaald. Gezinnen waar medicatie en begeleiding bij opvoeding en studie nodig zijn, kampen met zeer hoge kosten. Correcte terugbetaling van behandeling en begeleiding moet ook nog altijd onze aandacht krijgen.

5oktober 2019
Fort 4 in Mortsel

Foto & video: Dries Luyten@surplacesports.be / www.zitstil.be