Het Spanjaardenkasteel is vandaag nagenoeg volledig uit het Gentse straatbeeld verdwenen.

Aan de hand van een digitale maquette willen we deze immense militaire vesting virtueel terugplaatsen in een ruimtelijk beeld van het hedendaagse Gent. Het gaat om een ” aannemelijke” evocatie van het 17de-eeuwse bastion, zoals ze door Alexander Farnese (landvoogd der Nederlanden 1578-1592) werd hersteld en versterkt en later uitgebreid met verdedigingswerken.

19u30 – 21u00: € 8 p.p.

Foto: www.vizit.be