Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, en de Universiteit Antwerpen (UA) gaan de komende drie jaar samen werken aan projecten die de gezondheid van de omwonenden van de Antwerpse Ring verbeteren. De samenwerking focust zich op de thema’s luchtkwaliteit, geluid en duurzame stadsontwikkeling. De resultaten van de samenwerking zullen gedeeld worden met andere partijen die met gelijkaardige uitdagingen kampen.

Luchtkwaliteit aan tunnelmonden 

In het najaar van 2022 zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor een maximale overkapping van de noordelijke Ring. Naast de reeds weerhouden leefbaarheidsprojecten werden 5 extra kappen geselecteerd, goed voor 1,2 kilometer extra leefbare ruimte boven op de Ring.

Er blijven op sommige plekken echter gaten in het ontwerp zitten, die onder meer omwille van tunnelveiligheid niet dicht gewerkt kunnen worden. Ter hoogte van het Ringpark Lobroekdok blijft bijvoorbeeld een grote opening noodzakelijk. In de omgevingsvergunning die bouwheer Lantis in april 2020 indiende, werd aan elke tunneluitgang een schouw ingetekend. Vandaag maken de schouwen echter geen deel meer uit van het ontwerp. Een uitgebreide studie in samenwerking met het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) heeft ondertussen immers aangetoond dat de schouwen, zelfs met toevoeging van filterinstallaties, slechts een verwaarloosbare impact hebben op de verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving.

Midden 2022 besliste de raad van bestuur van Lantis daarom om geen schouwen en afzuiging op de tunnelmonden toe te passen. Tegelijkertijd werd de lat voor de omgeving wel hoog gelegd: de luchtkwaliteit in de ringparken en rondom de tunnelmonden moest zo goed mogelijk zijn. “Daarom schakelen we vandaag de wetenschappelijke expertise in van een partij als de Universiteit om samen het brede gamma aan oplossingen en technologieën te onderzoeken en te screenen op hun haalbaarheid. We kijken niet alleen naar het bestaande gamma, maar willen ook die maatregelen bekijken die zich vandaag nog in een experimenteel stadium bevinden“, duidt Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis.

Geluid en stadsontwikkeling 

Het onderzoeks- en ontwikkelingstraject in samenwerking met de UA beperkt zich niet enkel tot luchtkwaliteit. Ook geluid en aspecten van duurzame stadsontwikkeling worden meegenomen. “Met het Oosterweelproject werken we aan een mobiele en leefbare regio. We willen echter verder kijken dan de infrastructurele aspecten en met dit project een hefboom creëren voor een kwalitatief stedelijk leven”, besluit directeur Van Camp.

URL : https://www.lantis.be/nieuws/lantis-en-universiteit-antwerpen-onderzoeken-samen-hoe-luchtkwaliteit-aan-tunnelmonden

Foto: Lantis