De Karel de Grote Hogeschool (KdG) zet haar derdejaarsstudenten lager en kleuteronderwijs in om minstens vijf dagen een korte vervanging op te nemen. “Dat doen we om scholen uit de nood te helpen en als leerkans voor de studenten om de sprong naar de praktijk kleiner te maken”, vertelt Peggy Roumans, praktijkcoördinator in de lerarenopleiding aan KdG. 

Het wordt voor basisscholen steeds moeilijker om vervangleerkrachten te vinden voor korte periodes. Door de coronacrisis zijn er veel afwezigheden: veel leerkrachten moeten thuisblijven door ziekte of door quarantaine. De laatstejaarsstudenten in de bachelor kleuter- en lager onderwijs aan KdG schieten te hulp. 

“We zijn echt trots op wat onze derdejaars verwezenlijken. Ze zijn met 200 en nemen samen voor minstens 1000 dagen de klas over”, stelt de praktijkcoördinator. “Sinds vorig academiejaar neemt KdG de korte vervangingen op in het curriculum van de studenten. Alle studenten realiseren tussen de vijf en de vijftien dagen korte vervanging tijdens hun laatste jaar.”

Studenten geven bij de start van het academiejaar aan op hun eigen stageschool dat ze beschikbaar zijn voor minstens vijf dagen korte vervanging. Peggy Roumans: “Sommige directeurs spreken meteen een aantal dagen af. Bijvoorbeeld tijdens geplande multidisciplinair overlegmomenten, bijscholingen … Maar ze kunnen de studenten ook ad hoc inschakelen bij ziekte of andere afwezigheid van een collega.”
   
“De scholen reageren enorm enthousiast over het concept en ook de studenten geven aan dat ze zich echt collega voelen. Het is een win-win voor iedereen: de stageschool is uit de nood geholpen en de student leert enorm veel bij, zonder de stress van een beoordeling. Er zijn altijd studenten die ook na het verplichte aantal dagen toch nog ingaan op korte vervangingen in de school. Dit zorgt soms ook voor werkgelegenheid nadien”, aldus de praktijkcoördinator. 
 
Op dit moment zijn er al een aantal studenten die de klas overnamen omdat de mentor of een andere klasleerkracht afwezig was door ziekte. Ze kiezen zelf wanneer het past in hun planning om een vervanging op te nemen.