Jaarlijks krijgen 1 op de 10 mensen de griep, vooral in de winter. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige risicogroepen kan griep ernstige gevolgen hebben.

Bescherm je tegen de griep en laat je vaccineren. Dan is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Krijg je toch griep? Dan word je met een vaccinatie minder ziek en is de kans op complicaties zoals een longontsteking veel kleiner.

Let op! Het vaccin beschermt je alleen tegen de seizoensgriep, niet tegen COVID-19.
Risicogroep? Laat je voor 15 november vaccineren
Risicogroepen laten zich het best voor zondag 15 november vaccineren tegen de griep: 
65-plussers en door de corona-epidemie iedereen ouder dan 50 jaar
vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen
chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes
personen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is
iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze risicopersonen
iedereen die zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden
iedereen die in de gezondheidssector werkt

Behoor je niet tot de risicogroep? Laat je dan na 15 november vaccineren
Wil je je laten vaccineren? Contacteer dan je huisdokter voor een voorschrift. Haal daarmee het vaccin bij de apotheek. Ga dan zo snel mogelijk terug naar je huisarts.

Meer info
Kijk op www.laatjevaccineren.be of download de griepfolder.

Foto: www.antwerpen.be