Afgelopen weken en maanden waren voor niemand eenvoudig. Maar zoals vaker ervaren vooral de meest kwetsbare gezinnen hier de meeste negatieve gevolgen van. Ook op vlak van vrije tijd is er nog veel werk. Veel gezinnen vallen uit de boot om deel te kunnen nemen aan georganiseerd aanbod. Er zijn minder plaatsen beschikbaar, inschrijvingen verlopen volledig digitaal, informatie is enkel nog maar online terug te vinden,..

Bij Sportpret blijven we streven naar laagdrempelig vrijetijdsaanbod door nauw te blijven samenwerken met armoedeorganisaties en sociale diensten om zo deze gezinnen te blijven bereiken.

Helaas is het dan heel jammer om vast te stellen dat andere aanbieders hier niet in slagen. De Antwerpse Sportweken, georganiseerd door stad Antwerpen zijn overgestapt op een volledig digitale inschrijving. Bij de opening van de inschrijvingen stonden onze Sportpretconsulenten mee in de (digitale) wachtrij samen met 285(!) anderen. Het hoeft niet te verbazen dat ouders zonder degelijke pc/internet/digitale vaardigheden/.. er niet in slagen hun kinderen in te schrijven. Zelfs onze eigen Sportpretconsulenten slagen hier niet altijd in. 

U merkt het, er is dus nog veel werk aan de winkel. Daarom hebben we ook goed nieuws! We zoeken een extra halftijdse medewerker om ons team te versterken! Verderop meer daarover.

Tenslotte doe ik ook nog een warme oproep naar sportlesgevers voor deze zomervakantie. We hebben jouw hulp echt nodig om onze activiteiten tot een succes te maken. Onze Sportpretdagen in Antwerpen, Turnhout, Genk, Leuven, Brussel en Vilvoorde zoeken nog heel wat helpende handen!

Samen maken we het verschil, samen geven we kinderen in armoede extra kansen.

Ailan Iriks-Bickx
Algemeen coördinator Sportpret vzw 

Foto: www.sportpret.be