Met werk van Boris Anje, Valentino Bellini & Eileen Quinn, Don´t Follow the Wind, Jessika Khazrik, Daniel Lambo, Hira Nabi, Franziska Pierwoss, Natascha Sadr Haghighian & Ashkan Sepahvand, Neda Saeedi, Susan Schuppli, Adrien Tirtiaux en Various Artists
We leven in een tijdperk waarin de menselijke impact op de planeet zo angstaanjagend verregaand is, dat het zijn sporen zal nalaten in de komende millennia. Buitensporige ontginning, productie en verspilling maken de voortdurende economische groei mogelijk die inherent is aan de moderne – hoofdzakelijk westerse – manier van leven.

‘Deadly Affairs’ brengt de milieu-onrechtvaardigheid in beeld die ontstaat door “externaliteiten” (dat is de externe schade die voortkomt uit een economische activiteit, in dit geval de besmetting van mens en milieu). De tentoonstelling volgt de stromen van uitbuiting, arbeid en grondstoffen en toont aan dat de privileges en burgerrechten van het Westen alleen standhouden door de exploitatie van landen en milieu buiten de grenzen van Europa. ‘Deadly Affairs’ focust op de wereldwijde handel in giftige afvalstoffen en het trage, onspectaculaire geweld dat hiermee samen gaat – een vorm van geweld die nauwelijks is te vatten of voor te stellen omdat de relatie tussen oorzaak en gevolg makkelijk kan worden omzeild.

‘Deadly Affairs’ presenteert werk van nationale en internationale kunstenaars die het “giftige” vanuit verschillende invalshoeken onder de loep nemen. Het onderzoekt welke macro-politieke en sociale ketens de productie van giftige stoffen en hun onrechtvaardige verdeling over de wereld mogelijk maken. Tegelijk ontbloot het de fysieke en emotionele sporen die het sluimerende gif nalaat. Doorheen de tentoonstellingsruimte zijn verhalen, gedichten en spreekwoorden verspreid, afkomstig uit diverse en veranderlijke bronnen, die aantonen dat spreken over het “giftige” zowel wetenschappelijk als persoonlijk aanvoelt. Door dieper in te gaan op de economische ongelijkheid en de culturele gewoonten die de verspreiding van giftige stoffen vandaag mogelijk maken, probeert de tentoonstelling bij te dragen aan een breder begrip van het “eigendomsrecht” van het milieu. ‘Deadly Affairs’ wil op die manier benadrukken dat de ongelijke verdeling van milieurampen een politiek probleem is, inherent aan kwesties als kapitalisme, klasse en ras.
Deze tentoonstelling is onderdeel van ‘Toxic Commons’, een lange termijn onderzoek naar toxiciteit, geïnitieerd door Caroline Ektander, Antonia Alampi en SAVVY Contemporary, Simone Müller en de onderzoeksgroep ‘Hazardous Travels. Ghost Acres and the Global Waste Economy’ van het Rachel Carson Center, met onderzoekers Ayushi Dhawan, Maximilian Feichtner en Jonas Stuck.
CAHIER #5: Deadly Affairs
Bij de tentoonstelling wordt een Cahier gerealiseerd, met teksten door o.a. Antonia Alampi, Ayushi Dhawan, Caroline Ektander, Maximilian Feichtner, Simone Müller en Jonas Stuck.
Al onze publicaties verschijnen onder de Creative Commons licentie en zijn gratis te downloaden op onze website.

Curator: Antonia Alampi
Onderzoekscurator: Caroline Ektander
Assistent-curator: Zeynep Kubat

DEADLY AFFAIRS
23.03 – 30.06.2019 – Opening op vrijdag 22.03, 19:00

Eikelstraat 29, 2600 Antwerpen | +32 (0)3 677 1655 | info@extracity.org | www.extracity.org | #extracity