De laatste maanden van 2020 breken aan, nog even mag de goudvink zichzelf de Vogel van het Jaar 2020 noemen. Met de verkiezing van de ‘Vogel van het Jaar’ zet Vogelbescherming Vlaanderen elk jaar twaalf soorten in de kijker. Hiermee willen wij zoveel mogelijk mensen betrekken bij ons dagelijkse beschermingswerk. Het ene jaar zijn de laureaten bv. tuinvogels, het andere jaar bosvogels. In functie van de ‘Verkiezing van de Vogel van het Jaar 2021’ was het wat zoeken naar een leuke invalshoek. Die vonden we uiteindelijk bij de Europese Commissie. Begin dit jaar stelde die 2021 immers voor als Europees Jaar van de spoorwegen.

Het voorstel van de Commissie moet bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal op het vlak van vervoer. Met een reeks evenementen, campagnes en initiatieven zal Europa het spoor in 2021 aanprijzen als een duurzame, innovatieve en veilige vervoerswijze. Daarbij zullen de voordelen van het spoor voor de bevolking, de economie en het klimaat worden benadrukt, evenals de resterende uitdagingen om tot één echte Europese spoorwegruimte zonder grenzen te komen.

Iedereen die vaak de trein neemt – bv. van en naar het werk – kan beamen dat dit milieuvriendelijke vervoersmiddel ideaal is voor zijn of haar verplaatsingen, ook al zijn er altijd wel verbeterpunten zoals stiptheid, capaciteit en de prijs van een vervoersbewijs. Voor de natuurliefhebbers onder ons zijn het overmatige gebruik van herbiciden om de sporen vrij te houden van (on)kruid en het ondoordacht kappen van bomen en struiken tijdens de broedperiode een doorn in het oog. Het kan dus altijd beter.

Wij zochten dus naar vogelsoorten die af en toe langs, op of tussen de rails gezien kunnen worden. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar er zijn zelfs vogels die er hun nest maken en hun kroost grootbrengen. Aan jou de eer om uit deze twaalf jouw favoriet te kiezen. Je stem uitbrengen kan deze keer enkel online via de website en dit ten laatste op 15 november 2020. Daarna worden de stemhokjes ontmanteld. Op onze website kan je ook zien welke mooie, natuur-gerelateerde prijzen er kunnen worden gewonnen.

Mobiliseer vrienden, kennissen, collega’s en familie om ook te stemmen. Klik hieronder door naar onze website en breng meteen jouw stem uit.
Oh ja, ook dit jaar zijn onze partners trouw van de partij: Het Nieuwsblad, Vivara Natuurbeschermingsproducten en Uitgeverij Houtekiet.

Foto: De grauwe kiekendief, een van de twaalf laureaten (www.vogelbescherming.be)