Het Kempisch Landschap werd opgericht in 1997 door de Provincie Antwerpen. Aanleiding was in feite de bezorgdheid die er was bij de verkoop van de domeinen van de Kolonie te  Merksplas om het erfgoed te bewaren.

Op dit moment zijn er 66 gemeentes lid van Kempisch Landschap en is er ingezet op meer dan 1100 ha bos , monumenten , erfgoed , molens tot  zelfs kastelen.  De Noorderkempen was in feite 23 jaar geleden de start maar ondertussen is er ook veel werk verricht in de Zuiderkempen. Vooral na 2004 , toen de Prins de Merode in deze regio veel domeinen te koop stelde. Hierdoor werd er zelfs over de provinciegrenzen gekeken en zowel Vlaams-Brabant als Limburg steunden de verschillende initiatieven. Meerdere domeinen van de Merode waren trouwens over deze provinciegrenzen gelegen.

Kempisch Landschap was een vzw en om meer armslag te krijgen wordt het omgevormd tot een Stichting van Openbaar Nut met een nieuwe organisatorische structuur.  Het Koninklijk besluit werd door Minister Geens getekend op de site van de Beddermolen te Westerlo in aanwezigheid van de twee covoorzitters van Kempisch Landschap: de gedeputeerden Kathleen Helsen en Jan De Haes.

De oorspronkelijke Beddermolen werd gebouwd door de Norbertijnenabdij van Tongerlo. De molen vormde met het achttiende -eeuwse molenhuis met stal , schuur en bakhuis een bijna uniek geworden Kempens molendomein. Een blikseminslag verwoeste in 1967 de houten molen. Het molendomein was in privé handen  tot in 2011  Kempisch Landschap de vervallen site opkocht. In 2016 startte een Nederlandse molenbouwer met de restauratie. De kast , de trappen , de wieken en het binnenwerk kwamen allen aan de beurt. Elke molen is uniek en in september 2017 was de Beddermolen maalvaardig. Verschillende molenaars houden op geregelde tijdstippen rondleidingen.

De andere gebouwen van het molendomein zijn ondertussen ook gerestaureerd Het molenhuis werd een knusse vakantiewoning en de stal en schuur zijn nu moderne polyvalente ruimtes die afgehuurd kunnen worden. Het bakhuis zal ook een educatieve bestemming krijgen.. Normaal was alles functioneel voor dit jaar maar corona was weer de boosdoeners om stokken in de wielen te steken.

Ligging Beddermolen: Molenwijk Tongerlo( deelgemeente Westerlo)  www.beddermolen.be

Text en Foto’s: A. Charrin