Het Vlaams Parlement heeft in 2018 een decreet goedgekeurd waardoor hogescholen graduaten konden inrichten. In 2019 werd hierrond een tweede decreet goedgekeurd met een artikel dat het voor de Karel de Grote Hogeschool (KdG) mogelijk maakte om de volgende graduaten in het leven te roepen: Internet of Things, Maatschappelijk Werk en Voertuigtechnieken. 

AP Hogeschool diende hierop een verzoek in bij het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van het artikel dat het voor KdG mogelijk maakte graduaten in te richten. Het Grondwettelijk Hof nam de zaak vanaf begin september in beraad. De uitspraak is nu gekend.  

“Het lijkt erop dat de huidige graduaatstudenten enkel nog het lopende academiejaar aan KdG kunnen afwerken en de graduaatsopleidingen daarna uitdoven”, stelt Veerle Hendrickx, algemeen directeur aan KdG. “Wij ervaren nog ruimte voor interpretatie en hebben het Grondwettelijk Hof om toelichting gevraagd. Het is in het belang van onze studenten dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. En sowieso putten we alle mogelijkheden uit zodat de huidige studenten zo goed mogelijk kunnen afstuderen.”  

“Het spijt ons enorm dat we onze graduaatsopleidingen niet kunnen blijven behouden”, licht de directeur toe. “We hadden er alle vertrouwen in dat we onze opleidingen zouden kunnen behouden. In de historiek rond de overheveling van de graduaten van de centra voor volwassenenonderwijs naar de hogescholen is KdG buiten haar wil om uit de boot gevallen. De Vlaamse regering heeft dit, via deze decretale bepaling, enigszins willen rechtzetten. Wij zijn een kleine speler in de markt van de graduaatsopleidingen en hebben daarom geen marktverstorende impact. Bovendien hebben we een heel eigen didactische aanpak waardoor we een heel specifiek doelpubliek aantrekken.”  

Veerle Hendrickx: “Het aanbod van graduaatsopleidingen is enorm belangrijk in de verdere democratisering van het hoger onderwijs. KdG neemt hier haar maatschappelijke rol op: in de Antwerpse context zijn de graduaatsopleidingen een belangrijke toegangspoort tot de arbeidsmarkt of een tussenstap naar een professionele bachelor voor veel jongeren.” 

“We hebben er van in het begin altijd sterk voor gepleit dat tenminste de studenten die hun plekje gevonden hadden in onze graduaatsopleidingen bespaard zouden blijven van de gevolgen van deze uitspraak. Natuurlijk gaan wij wel samen met hen op zoek tot ze opnieuw een opleiding vinden waar ze zich volgend academiejaar helemaal in kunnen vinden. Ondertussen zullen we ons dit academiejaar op eenzelfde wijze voor onze studenten blijven inzetten”, aldus de algemeen directeur. 

KdG blijft evenwel niet bij de pakken zitten en zal zich volledig focussen op haar professionele bachelors en kunstenopleidingen van hoge kwaliteit, waaraan de hogeschool haar goede reputatie te danken heeft.