Hoewel er tot nu toe geen bevestigde gevallen in Afrika zijn, bereiden ITG-onderzoekers zich voor op ondersteuning aan Afrikaanse landen met zwakke gezondheidssystemen.

Het aantal bevestigde gevallen van het nieuwe coronavirus (2019-nCoV) blijft stijgen. Meer dan 20630 mensen zijn momenteel besmet met het virus in China. Het coronavirus is verspreid naar 23 landen in Azië, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Europa, waar 159 mensen zijn besmet *. Tot nu toe werd één infectie in België ontdekt. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen volgt de situatie op de voet en blijft Belgische reizigers informeren via zijn website voor reisgeneeskunde , Wanda . Hoewel er tot nu toe geen bevestigde gevallen in Afrika zijn, bereiden ITG-onderzoekers zich voor op ondersteuning aan Afrikaanse landen met zwakke gezondheidssystemen.

Wetenschappers en gezondheidsinstanties maken zich steeds meer zorgen over het nieuwe coronavirus dat duizenden mensen heeft besmet en dodelijk kan zijn. Het virus heeft 426 mensen gedood, waaronder één geval buiten China. Coronavirussen zijn een grote familie, waaronder het Midden-Oosten Respiratory Syndrome (MERS) en Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Volgens het Centre of Disease Control and Prevention (CDC) suggereren genetische analyses dat het virus afkomstig is van een virus dat gerelateerd is aan SARS. 2019-nCoV veroorzaakt ademhalingsproblemen en verscheen voor het eerst in december 2019 in de Chinese stad Wuhan.

Het blijft moeilijk om te voorspellen hoe breed dit virus zich zal verspreiden of dat het kan worden gecontroleerd en geëlimineerd zoals SARS. Het aantal gevallen is hoger dan bij SARS en het virus is ook meer verspreid. Ondanks het feit dat het nieuwe coronavirus zich van China naar andere delen van de wereld heeft kunnen verspreiden, zijn er weinig gevallen van overdracht van persoon naar persoon buiten China. “Dit is grotendeels te wijten aan de implementatie van snelle beheersmaatregelen met actief contactonderzoek en infectiebestrijding. Naarmate het aantal infecties in China toeneemt, neemt ook het risico toe dat het zich verder verspreidt. Van bijzonder belang zijn landen met een beperkte capaciteit om surveillancediagnostiek uit te voeren met follow-up van contacten. Dit betekent dat, eenmaal geïntroduceerd, het virus zich onopgemerkt zou kunnen verspreiden in deze landen “, waarschuwt Dr. Marc-Alain Widdowson, directeur van ITG.

ITG volgt de situatie op de voet en heeft contact met de Afrikaanse CDC en haar partnerlanden in Afrika. Het instituut is beschikbaar om de volksgezondheid te ondersteunen en overweegt studies om de mogelijke verspreiding van het virus in deze landen beter te begrijpen. Onderzoek naar opkomende infecties en uitbraken is een prioriteit voor ITG. Het toegewijde Outbreak Research Team van ITM heeft een missie om de evidence-base voor verbeterde uitbraakparaatheid, respons, herstel en veerkracht te versterken door interdisciplinair toegepast onderzoek.
De afgelopen weken is de reiskliniek van het ITG overspoeld met vragen van bezorgde reizigers. ITG-artsen informeren reizigers en artsen over de situatie met betrekking tot het nieuwe coronavirus via de website voor reisgeneeskunde, Wanda. Wanda verwijst ook naar de uitgebreide FAQ op de website van het federale ministerie van Volksgezondheid. Samen met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en in overleg met de risicobeheersgroep van het federale ministerie van Volksgezondheid, bereidt ITG zich voor op het treffen van de nodige maatregelen voor het geval een patiënt met ademhalingssymptomen na terugkeer uit China verschijnt in de ITG-reiskliniek of op de spoedafdeling van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

* Bron: laatste WHO-update – 04/02/2020
Meer info: www.itg.be