Interreg Vlaanderen-Nederland keurde de projecten Smart Services Bridge enZorgroute Airbeidsmarkt (ZORO) goed in de 4de oproep.

Met deze nieuwe goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 3,8 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 80 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 154 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. 

Foto: www.grensregio.eu