De burgemeester besliste om een inrichting aan de De Bosschaertstraat tijdelijk te sluiten wegens ernstige aanwijzingen van mensenhandel. De zaak moet gesloten blijven gedurende twee maanden vanaf vrijdag 14 februari 2020 tot en met maandag 13 april 2020.
 
Naar aanleiding van een controle door de sociale inspectiediensten werden er in de inrichting feiten van mensenhandel vastgesteld. De vaststellers troffen in de zaak een werknemer aan die gedurende tweeënhalf jaar verbleef in de koude en vochtige kelderverdieping. De werknemer verbleef er in erbarmelijke omstandigheden. Op de grond van de kelder lagen twee cementzakken waarop een matras werd bevestigd met plastiekfolie zodat de man droog kon liggen. Ook stond er een oude zetel en lagen er nog drie plastieken zakken met persoonlijke spullen in de ruimte.
 
Uit de verklaringen van de werknemer bleek dat hij al tweeënhalf jaar werkte voor de uitbaatster. Dat de tewerkstelling gebeurde zonder de noodzakelijke sociaalrechtelijke waarborgen, staat vast. De werknemer had zelden een vrije dag en had geen contract. De verloning van de werkzaamheden – die uiterst gering was – gebeurde in de vorm van huisvesting in de kelder van het pand. Daarnaast was de werknemer afhankelijk van de uitbaatster voor het verkrijgen van verblijfsdocumenten.
 
Uit de vaststellingen, de verklaringen van de werknemer en het feit dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt, blijkt dat er ernstige aanwijzingen zijn dat er in de inrichting feiten plaatsvinden van mensenhandel zoals bedoeld in artikel 433quinquies van het Strafwetboek, meer bepaald door een kwetsbare werknemer in mensonwaardige omstandigheden te huisvesten met als doel hem economisch uit te buiten.
 
De burgemeester is op grond van artikel 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet bevoegd om de noodzakelijke maatregelen te treffen om deze illegale activiteiten een halt toe te roepen en beslist daarom de inrichting gedurende twee maanden te sluiten.