Stad Mechelen en Provincie Antwerpen zijn partner binnen het project Greenways Heritage van het Europese programma COSME. Europa versterkt via COSME de competitiviteit en de duurzaamheid van kleine en middelgrote Europese bedrijven en organisaties. Het project Greenways Heritage financiert studies en innovatieve productontwikkeling voor de versterking van het toeristisch-recreatief aanbod van groene fietswegen en Unesco-werelderfgoed. Het project startte op 1 mei 2018 en loopt af op 31 oktober 2019.
 
Dankzij de toekenning van deze Europese subsidies aan provincie Antwerpen en stad Mechelen, ontwikkelt onderneming Poppr een innovatieve applicatie die groene fietswegen met erfgoed verbindt. Toerisme Vlaams-Brabant investeert mee in de ontwikkeling van deze applicatie. IOED de Merode deelt in de kosten voor het gedeelte Mechelen-Diest. 

Het verbinden van de recreatieve troeven van groene fietswegen met de rijke historiek en het erfgoed in de steden en dorpen die langs deze groene wegen liggen, is een ideaal recept voor nieuwe en duurzame productontwikkeling. Met dit project stimuleren de partners de recreatieve activiteiten van kleine en middelgrote ondernemers langs deze fietstrajecten. 
Greenways zijn toegankelijke, niet-gemotoriseerde wegen in het groen, ideaal om in te zetten voor toeristisch-recreatief gebruik. Zo maken de jaagpaden langs Dijle, Rupel, Demer en het kanaal Leuven-Mechelen deel uit van het Europese netwerk van deze groene fietswegen. Unesco erkent wereldwijd plaatsen, monumenten, regio’s en gebruiken met een uitzonderlijke culturele, immateriële of natuurlijke waarde. Zo zijn dertien Vlaamse begijnhoven, waaronder dat van Mechelen en Diest, erkend door Unesco.

Dankzij Europese steun ontwikkelt technologiebedrijf Poppr een baanbrekende app die de fietsbeleving op routes tussen groene fietswegen, steden en dorpen verhoogt en zo bijdraagt tot duurzaam toerisme. De app Augmented Routes wordt in de zomer van 2019 gelanceerd en bevat innovatieve technieken zoals Augmented en Virtual Reality, 360° (lucht)fotografie en -film. Uniek: er is nog geen enkel voorbeeld in de toeristische sector die deze verschillende technieken en belevingen met elkaar verbindt. In eerste instantie zal er kunnen worden gefietst langs de groene wegen Mechelen-Boom en Mechelen-Diest. In Mechelen zal je door muren kunnen kijken, zoals de muren van de Begijnhofkerk, of in een schilderij kunnen stappen in het museum Hof van Busleyden. Klim tot op de Sint-Romboutstoren, en de app vertelt je wat je rondom je ziet.
In Boom zal je kunnen ervaren hoe De Schorre eruitziet tijdens het festival Tomorrowland en zie je de bedrijvigheid in de steenbakkerijen van weleer. Lang de andere route, die je tot in het begijnhof van Diest leidt, kan je in Augmented Reality ervaren hoe een straat er in het verleden uitzag door met je iOS of Android toestel rond te kijken. Een technisch hoogstandje op basis van fotogrammetrie – het 3D-model van de straat werd opgebouwd uit bijna duizend individuele foto’s. Een begijntje leidt je langs de verschillende locaties. Haar sidekick, een eigenwijze kater, zorgt voor leuke dialogen.

Ondertekening Guimarães Declaration
Provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Stad Mechelen plaatsen groene fietsverbindingen tussen cultureel erfgoed hoog op de agenda. Schepen voor Toerisme van stad Mechelen Björn Siffer, gedeputeerde voor Toerisme van Provincie Antwerpen Jan De Haes en gedeputeerde voor Toerisme Vlaams-Brabant Monique Swinnen ondertekenden daarom net als afgevaardigden uit Spanje, Italië, Portugal, en Letland de Guimarães Declaration. Via deze intentieverklaring engageren provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, Stad Mechelen en andere Europese provincies, steden en toeristische ondernemers zich om meer synergie te creëren tussen erfgoed en groene fietsverbindingen.

Foto top: Groepsfoto Europees project COSME – Greenways Heritage in Hof van Busleyden, Mechelen – Copyright provincie Antwerpen
Foto tekst: Ondertekening Guimarães Declaration door Mercedes Muñoz (directeur EGWA), Giulio Senes (professor Universiteit Milaan), gedeputeerde Jan De Haes van provincie Antwerpen en schepen Bjorn Siffer van stad Mechelen – copyright provincie Antwerpen