Sinds 1 januari 2020 zijn twee nieuwe toelagereglementen van kracht om actieve Hobokenaars te ondersteunen. Voor Hobokense verenigingen is er de vernieuwde werkingstoelage. En wie Hoboken warmer en bruisender wil maken, kan een aanvraag indienen voor een projecttoelage. Op 16 januari zijn er twee infomomenten voor verenigingen.
 
Om de werking van Hobokense verenigingen te ondersteunen, voorziet het districtsbestuur in een werkingstoelage voor sport- cultuur-, jeugd-, senioren- en socioculturele verenigingen die actief zijn in Hoboken. Elke vereniging met een duidelijke verankering in het district, die meer dan tien actieve leden heeft of meer dan zes activiteiten per jaar organiseert, kan een aanvraag indienen via de verenigingendatabank van de stad Antwerpen. De aanvraagperiode loopt jaarlijks van 1 januari tot 1 maart.
 
Voor wie een project wil uitwerken in Hoboken is er de projecttoelage. Dit is een toelage van maximaal 10.000 euro, om allerlei projecten te ondersteunen die het district warmer, bruisender, socialer of diverser maken. Een projecttoelage kan aangevraagd worden door verenigingen, maar ook door individuele personen en dit het hele jaar door, via de verenigingendatabank.
 
Verenigingen die meer info willen over de nieuwe reglementen en over hoe een toelage moet aangevraagd worden, zijn welkom op de infomomenten op donderdag 16 januari 2020 om 15 en 19 uur in het Gravenhof, Louisalei 7, 2660 Hoboken.
 
Alle info staat ook op www.hoboken.be.

Foto: www.antwerpen.be