Belg Wouter Bleukx(foto) wordt hoofd van de nieuwe bedrijfstak.

INEOS maakt haar plannen bekend voor de opstart van een nieuwe bedrijfstak, met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. De eenheid zal zich toespitsen op de ontwikkeling van ‘schone waterstofcapaciteit’ binnen haar netwerk van Europese productievestigingen en zal daarnaast ook samenwerkingsverbanden opzetten met derde partijen.
Vandaag produceert INEOS reeds 300.000 ton waterstof op jaarbasis als ‘co-product’ van haar chemische processen. Deze waterstof wordt grotendeels ingezet als koolstofarme brandstof en als grondstof in de eigen productieprocessen zodat minder fossiele grondstoffen gebruikt moeten worden.
INEOS maakt haar plannen bekend voor de opstart van een nieuwe bedrijfstak, met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. De eenheid zal zich toespitsen op de ontwikkeling van ‘schone waterstofcapaciteit’ binnen haar netwerk van Europese productievestigingen en zal daarnaast ook samenwerkingsverbanden opzetten met derde partijen.

INOVYN, chloor- en vinylproducent binnen de INEOS groep, is in Europa de belangrijkste bestaande exploitant van grootschalige elektrolyse-installaties. Door middel van elektrolyse en op basis van hernieuwbare energie kan waterstof geproduceerd worden die men kan aanwenden voor de productie van energie, warmte, transport- en industriële toepassingen. In combinatie met INEOS’ ervaring in de opslag en behandeling van waterstof, zorgt deze expertise ervoor dat INEOS zich in een unieke positie bevindt om het potentieel van waterstof verder uit te bouwen en ten dienste te stellen van een koolstofvrije toekomst.
Het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk heeft, wil investeren in nieuwe waterstof productiecapaciteit in het netwerk van INEOS-vestigingen in Europa, onder meer via strategische partnerschappen met derde partijen.

INEOS is reeds betrokken in diverse projecten om vraag te creëren voor waterstof ter vervanging van koolstofrijke energiedragers, grondstoffen en brandstof. Eerder dit jaar maakte de Antwerpse vestiging van INOVYN bekend dat ze een demofabriek zal bouwen voor de productie van duurzame methanol op basis van waterstof en afgevangen CO2 door middel van elektrolyse. Dit gebeurt binnen het Power-to-Methanol consortium, in nauwe samenwerking met ENGIE, Oiltanking, Indaver, Fluxys, de Vlaamse Milieuholding (VMH) en de Haven van Antwerpen.

Er zullen in de nabije toekomst verdere samenwerkingsverbanden opgestart worden met toonaangevende organisaties met het oog op nieuwe toepassingen zoals het hergebruik van CO2. INEOS zal ook nauw samenwerken met Europese overheden om ervoor te zorgen dat de nodige infrastructuur en investeringen worden ontwikkeld voor het transport en de opslag van waterstof zodat deze haar rol kan spelen in de nieuwe groene economie.
Wouter Bleukx, Business Unit Manager Waterstof verklaarde: “Waterstof is een belangrijke hefboom in de realisatie van een klimaatneutrale economie; haar potentieel wordt reeds decennia bestudeerd. Een doorbraak van een waterstofgebaseerde economie lijkt binnen bereik nu de transportsector in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en andere landen de eerste concrete stappen heeft gezet in het gebruik van deze klimaatvriendelijke energiedrager. INEOS is uitstekend geplaatst om deze transitie te ondersteunen vanwege haar uitgebreide expertise in elektrolyse.
 
Over INOVYN
INOVYN, opgericht op 1 juli 2015, is een vinylproducent die wereldwijd tot de top drie behoort. Met een omzet van meer dan € 3,5 miljard heeft INOVYN meer dan 4.300 medewerkers en productie-, verkoop- en marketingactiviteiten in tien landen in Europa. In België heeft Inovyn productievestigingen in Jemeppe, Lillo en Zandvliet en een verkoopkantoor in Evere.
INOVYN’s portfolio bestaat uit een uitgebreid assortiment toonaangevende producten, onderverdeeld in organische chloorderivaten; Chloor-Alkali producten; PVC voor algemeen gebruik; Speciale PVC producten; Zwavelchemicaliën; zout; en elektrochemische en vinyltechnologieën. De jaarlijkse productievolumes bedragen meer dan 40 miljoen ton.

www.inovyn.com

Foto: www.ineos.com