• INEOS Aromatics heeft vandaag het plan aangekondigd om een van zijn eenheden voor de productie van PTA (gezuiverd tereftaalzuur) op de site in Geel uit dienst te nemen, ook bekend onder de term ‘mothballing’.
  • Aanhoudende stijgingen in energie-, grondstof- en arbeidskosten hebben de Europese productie van PTA2 steeds minder competitief gemaakt ten opzichte van de export uit Azië.
  • Er is nood aan meer maatregelen door Europa om de lokale industrie te beschermen tegen de invoer van goedkope PTA en PET-hars.

INEOS Aromatics heeft 29 november 2023 tijdens een Bijzondere Ondernemingsraad zijn voornemen aangekondigd om de kleinste en oudste van zijn twee PTA (gezuiverd tereftaalzuur) -eenheden in zijn geïntegreerde PX- en PTA-productiefaciliteit in Geel uit dienst te nemen.

Deze eenheid ligt reeds sinds mei 2022 stil en een evaluatie van het perspectief op lange termijn is al geruime tijd aan de gang.

Ondanks alle inspanningen van het bedrijf om de eenheid opnieuw competitief te maken, is het bedrijf door de aanhoudende moeilijke marktomstandigheden genoodzaakt om tot een buitengebruikstelling van de productieenheid over te gaan. Door een stijging van de energie-, grondstof- en arbeidskosten is de Europese productie steeds minder concurrerend geworden ten opzichte van de export van nieuwe PTA- en derivaatcapaciteit die in Azië in gebruik is genomen.

PTA (of gezuiverd tereftaalzuur) is een essentiële grondstof voor de productie van PET (polyester), dat voornamelijk wordt gebruikt voor de productie van textiel, weefsels en verpakkingsmateriaal voor voedsel en dranken.

INEOS start nu het overleg op met de sociale partners om de impact van de plannen maximaal te beperken, onder meer door waar mogelijk hertewerkstellingsmogelijkheden te zoeken in andere activiteiten op de site in Geel.

Klanten zullen geen hinder ondervinden, aangezien zowel de paraxyleen (PX)-eenheid als de tweede, grotere PTA-eenheid, die nieuwer en efficiënter is, in bedrijf blijven.

Steve Dossett, CEO van INEOS Aromatics, verklaarde:

Dit is een moeilijke beslissing om te nemen en ik bedank iedereen ter plaatse die hard heeft gewerkt om de concurrentiekracht van de eenheid te verbeteren sinds de fabriek in mei 2022 werd stilgelegd. Hoge energie- en operationele kosten hebben de Europese PTA-productie een groot competitief nadeel toegebracht ten opzichte van exporteurs uit Azië, die hun voordeel halen uit de toegang tot goedkope Russische koolwaterstoffen.

Hij voegt eraan toe:

De invoering van Europa van tijdelijke antidumpingheffingen voor Chinese PET-hars is een stap in de goede richting, maar de Europese industrie heeft dringend nood aan meer steunmaatregelen. Op Europees niveau moet nog meer actie worden ondernomen tegen andere importeurs van kunstmatig laaggeprijsde PTA en PET-hars. In België moet actie worden ondernomen om de stijgende loonkosten onder controle te krijgen.”

INEOS Aromatics is een toonaangevende, wereldwijde producent van PTA (gezuiverd tereftalaatzuur) en PX (paraxyleen), met productiefaciliteiten in de VS, België, Indonesië, Taiwan en het Chinese vasteland.

Foto: Ineos